Mogelijk geen leges voor zonnepanelen

"Meestal is het plaatsen van zonnepanelen gratis, als het in lijn is met het dakvlak", zo zei Lenny Visser tijdens de raadsvergadering. "Soms is er echter wel een vergunning nodig, zoals bij monumenten of in een weiland." Hein Hoitink (Liberalen) zei hierop het een sympathiek idee te vinden. Maar hij wil wel eerst weten om hoeveel geld het hier gaat. Arie Viskil (P21) sloot zich hierbij aan.

Wethouder Rob Zakee (P21) legde vervolgens uit dat zonnepanelen op daken vergunningsvrij zijn en dus ook geen leges kosten. "Ik zeg ja tegen de strekking van deze motie. Ik denk niet dat het om grote bedragen zal gaan." Uiteindelijk is afgesproken dat het college eerst gaat onderzoeken wat de precieze kosten zijn. (KJ)