• De Defensieweg die toegang geeft tot het MOB terrein

    Kuun Jenniskens

MOB terrein wil ruimer kader

ODIJK Na jaren van handhaving, waarbij bleek dat de activiteiten van niet alle ondernemers van het MOB terrein precies pasten binnen het bestemmingsplan, ligt er bij de gemeenteraad een voorstel om het bestemmingsplan te verruimen. Dit wordt op 18 april in het Open Huis besproken.

door Kuun Jenniskens

In het huidige bestemmingsplan (uit 2011) staat dat 65 procent van de werkzaamheden en omzet van ondernemers op dit terrein moet bestaan uit het verlenen van goederen en diensten aan de primaire landbouw en landschap en natuurbeheer. Omdat dit met een accountantsverklaring moet worden ondersteund geeft dit administratieve lasten aan de ondernemers. Daarnaast is de gemeente van opvatting dat er tegenstrijdigheden zitten in het bestemmingsplan; vandaar het streven om zaken minder ingewikkeld te maken. Het college heeft daarom besloten om de gemeenteraad een nieuw kader voor te leggen.

De kwekerij op Defensieweg 3, waar regelmatig handhavingstrajecten spelen, verzoekt zelf om een ruimer kader. Het college wil toestaan dat er opslag mogelijk is van caravans, campers, boten en oldtimers.

De grondbak op Defensieweg 4 past niet bij alle activiteiten van dit loonwerkersbedrijf. Ook gebruiken zij een strook grond die bestemmingsplanmatig niet van hen is. De gemeente wil dit nu voor hen regelen.

Het gebouw aan de Burgweg 10, het voormalige entreegebouw, wordt gebruikt voor kamerbewoning - dat is in strijd met het bestemmingsplan en de gemeente wil dit nu legaliseren. Voor de buren geeft dat minder verkeersoverlast en het sluit beter aan op hun woonbestemming.

In 2014 verzochten ondernemers ook om een verruiming, maar dit verzoek strandde toen bij het Open Huis van de gemeenteraad.