• Ingang van het MOB terrein via de nieuw aangelegde Defensieweg

    Kuun Jenniskens

MOB terrein krijgt met amendement een groenstrook ter afsluiting van de oude toegangsweg

ODIJK De coalitie van P21 en De Liberalen diende vanavond een amendement op het bestemmingsplan voor het MOB bedrijventerrein aan de Defensieweg in Odijk. ,,De gemeente kan wel wat extra bomen gebruiken”, zo meent de coalitie. Daarom vroegen P21 en De Liberalen dat de oude toegangsweg wordt afgesloten met flink wat bomen.

door Kuun Jenniskens

Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan voor perceel Defensieweg nummer 10. Daar wordt de huidige bedrijfsfunctie gewijzigd in een woonfunctie. De huidige eigenaar laat hier nu ook al mensen in wonen. Voor de buren op de Burgweg geeft dit overlast, zo gaven zij aan tijdens het Open Huis van drie weken geleden. Omdat toen ook ter sprake kwam dat eerder door deze eigenaar rigoureus bomen zijn gekapt - kwam de fractie van De Liberalen met het idee om op de grens van perceel nummer 10 en de voormalige toegangsweg - een weg die achter de bezwaarmakende buren langs loopt - het hek te vervangen door flink wat bomen. Voordeel voor de buurt is dat deze toegangsweg dan zeker niet meer kan worden gebruikt.

De fracties vragen in hun amendement ook heel specifiek om hier een variëteit aan bomen te plaatsen, dit om massale sterfte ten gevolg van ziekte te voorkomen. Mocht het vanwege leidingen of kabels in de grond niet wenselijk zijn om hier bomen te planten, dan kan de afsluiting ook met een groenstrook van struiken worden gerealiseerd. ,,De gemeente kan wel wat extra bomen gebruiken”, zo stelt het amendement van P21 en De Liberalen.

Wethouder Erika Spil (P21) zei deze motie te kunnen steunen: ,,Ik zie het als een aanvulling op het woongenot. Ik kan al wel zeggen dat er kabels en leidingen liggen, en daar kunnen we geen bomen op planten. Wel kan ik toezeggen dat we het zo groen mogelijk doen. Ander punt is dat de provincie voor een deel eigenaar van de weg is. Maar we gaan zeker kijken hoe we daar op een goede manier een groene afsluiting kunnen maken.”

Uiteindelijk stemden alle fracties voor dit amendement, ook het CDA - hoewel deze fractie uiteindelijk wel tegen het geamendeerde voorstel stemde.

In het BunniksNieuws van 15 mei leest u een uitgebreider verslag van deze vergadering.