• Hek bij oude toegangsweg naar MOB terrein wordt afgesloten

    Kuun Jenniskens

MOB terrein is erdoor

Amendement voor groen ter afsluiting oude toegangsweg

ODIJK De coalitie van P21 en De Liberalen diende tijdens de raadsvergadering een amendement in op het bestemmingsplan voor het MOB terrein in Odijk. ,,De gemeente kan wel wat extra bomen gebruiken”, zo meende de coalitie. De gemeenteraad wil dat de oude toegangsweg wordt afgesloten met flink wat bomen.

door Kuun Jenniskens

Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan voor perceel Defensieweg nummer 10. Daar wordt de huidige bedrijfsfunctie gewijzigd in een woonfunctie. De eigenaar laat hier nu ook al mensen wonen. Voor de buren op de Burgweg geeft dit overlast, zo hebben zij aangegeven tijdens het Open Huis van drie weken geleden. Omdat toen ook ter sprake kwam dat eerder door deze eigenaar rigoureus bomen zijn gekapt, kwamen De Liberalen met het idee om op de grens van perceel nummer 10 en de voormalige toegangsweg - een weg die achter de bezwaarmakende buren langs loopt - het hek te vervangen door flink wat bomen. Voordeel voor de buurt is dat deze toegangsweg wordt afgesloten en niet meer kan worden gebruikt.

Wethouder Erika Spil (P21) zei deze motie te kunnen steunen: ,,Ik zie het als een aanvulling op het woongenot. Ik kan al wel zeggen dat er kabels en leidingen liggen, en daar kunnen we geen bomen op planten. Wel kan ik toezeggen dat we het zo groen mogelijk doen. Ander punt is dat de provincie voor een deel eigenaar van de weg is. Maar we gaan zeker kijken hoe we daar op een goede manier een groene afsluiting kunnen maken." De fracties vonden het jammer van de leidingen, maar hebben er begrip voor dat bomen daardoor niet mogelijk zijn.

Alle fracties stemden voor dit amendement, ook het CDA - hoewel deze partij uiteindelijk tegen het gewijzigde bestemmingsplan stemde. Het bestemmingsplan is ook aangenomen.