• In deze torenkamer woonde Billy Hilsley van 1959 tot 2003

    Kuun Jenniskens
  • Wolfgang Frommel omringd door een schare jongemannen. De man links achter (met donker overhemd) lijkt Billy Hilsley te zijn.

    Archief Castrum Peregrini Amsterdam

Misbruik muziekleraar Hilsley op Beverweerd onderdeel van groter systeem

WERKHOVEN Bijna 44 jaar (van 1959 tot 2003) woonde hij in de toren van Beverweerd, William Hilsley. Ook wel Billy genoemd, de buitengewoon flamboyante muziekleraar. Op 6 mei stelde een onderzoekscommissie vast dat hij zich stelselmatig en gedurende een lange periode schuldig heeft gemaakt aan misbruik met minderjarigen.

door Kuun Jenniskens

De commissie ‘Misbruik Castrum Peregrini’ bracht op 6 mei deze schokkende feiten naar buiten. Op basis van getuigenverklaringen stelt de commissie dat Billy Hilsley zich stelselmatig en langdurig schuldig heeft gemaakt aan misbruik van minderjarigen. ,,Dit misbruik was bekend bij medeleerlingen en collega’s maar is steeds ongestraft gebleven.”

De personen met wie de commissie heeft gesproken verklaren dat Hilsley alcoholhoudende drank en andere bedwelmende middelen, zoals een slaapmiddel, heeft toegediend om tot misbruik over te kunnen gaan.

De commissie zegt dat het ook aannemelijk is dat Ian Gulliford, een toezichthouder op deze internationale kostschool op landgoed Beverweerd, meedeed in dit misbruik. Ook leraar tekenen en handvaardigheid Buri (1919-1999) hoorde bij deze groep.

In de Quakerarchieven heeft de commissie verder niks kunnen vinden, behalve het ontslag van een gymnastiekleraar in het begin van de jaren 60 vanwege een relatie met een leerling.


PEDAGOGISCHE EROS VAN FROMMEL Hilsley, Bury en Gulliford stonden onder invloed van het gedachtegoed van Wolfgang Frommel (1902-1986) die adept was van de dichter Stefan George. Frommel zocht jonge mannen met een muzikale begaafdheid, van bij voorkeur 14, 15 jaar, om seksueel in te wijden. Poëzie was daarbij een bindmiddel. Frommel noemde het een pedagogische roeping om jonge mannen mee te nemen in de ideeën en de praktijk van de ‘pedagogische eros’. De volwassene moest zich dienstbaar maken aan een hoger doel: het vormen van de jongere. Dit werd verhullend ‘vriendschap’ genoemd en die vriendschap kon zo ver gaan dat er geslachtsgemeenschap plaatsvond. Er hoorde sprake te zijn van vele onderlinge vriendschappen, waarbij de oudere de jongere stimuleerde om ook seksuele handelingen te hebben met een ander.

UITVERKORENEN Geheimhouding was in deze hoogopgeleide en elitaire kringen een belangrijke grondregel. Niet zonder reden, want op seksuele handelingen met jongeren onder 16 jaar stond een gevangenisstraf van 6 jaar. Door het zwijgen wilde men ook een cultus van verbondenheid creëren; de jongens werd het gevoel gegeven dat ze toegang kregen tot een magisch verbond voor uitverkorenen.

Het seksuele contact werd ook op een plechtige wijze vastgelegd, met de letters A.d.A (Amicus dat Amico; vriend geeft aan vriend). Als je met iemand naar bed was geweest dan hoorde je er echt bij, en dan werd je aan de stamboom toegevoegd - zo stelt het rapport. Nieuwe vrienden, werden zonen genoemd, en werden aangemoedigd zelf de rol van opvoeder en oudere vriend aan te nemen.

De kring rondom Frommel kende een traditie van vriendenfeesten; met klimop of paasbloemen in het haar gevlochten, bezegelde men het ‘heilige verbond’. Dit zijn avonden met poëzie en voordrachten. Volgens de commissie waren het geen orgiën, maar regelmatig verdwenen mannen even naar een andere ruimte.

FROMMEL WIJDDE HILSLEY EN BURI IN Muziekleraar en componist Billy Hilsley (zijn volledige naam is William Josef Hildesheimer) was van Joodse komaf en werd op 5 december 1911 in Londen geboren. Al jong ging hij met zijn moeder naar Berlijn. Frommel studeerde daar aan de universiteit. Als kleine jongen van 12 jaar werd Hilsley in 1924 door Frommel ‘ingewijd’. Dagelijks gingen ze met elkaar om. Later trof Buri hetzelfde lot. Op 14 jarige leeftijd werd Buri in 1933 in Frankfurt door Frommel ontdekt - Frommel was toen 31 jaar. Elke zondag kwam Frommel bij Buri langs.

STAMBOOM Buri en Billy behoren, als vrienden van voor de Tweede Wereldoorlog, tot de oudste tak van de stamboom Frommel. Hoe ongelooflijk ook, de kring rondom Frommel maakte gebruik van een stamboom, met steeds nieuwe vertakkingen en steeds nieuwe inwijdingen. Op zijn 82e verjaardag (8 juli 1984) kreeg Frommel zijn stamboom aangeboden. Billy vormde een eigen tak, die hele reeksen jonge vrienden leverde. Het rapport stelt: ,,Naast de al oude takken van de stamboom werden nieuwe volgelingen gevonden in Beverweerd. Met name Billy Hisley en Ian Gulliford lieten zich daar kennen als leraren die seksuele contacten met leerlingen niet uit de weg gingen. Daarbij nauwelijks gehinderd door de leiding en het bestuur van de school.”

POPULAIRE MUZIEKLERAAR Net als vele anderen op de vlucht voor ontwikkelingen in eigen land, trokken Buri en Billy eind jaren ‘30 naar Nederland. Ze vonden werk op de Quakerschool in Ommen. Na de Duitse inval in Nederland werd Billy als Brits staatsburger geïnterneerd. Na de oorlog gaf hij opnieuw les in Ommen. Volgens het rapport ontwikkelde Billy zich daar ,,al spoedig tot de ongekroonde koning van de school.” Hij gaf er pianoles, leidde er koren, voerde twee keer per jaar een mis, cantate of musical of opera uit. Daarnaast organiseerde hij avonden waarop in een kring van opgroeiende mannelijke scholieren gedichten werden voorgelezen. Een oud leerling van de school in Ommen was Ian Gulliford. ,,Hij behoorde tot de jonge vrienden van Billy Hilsley, die een aantal leerlingen seksueel inwijdde”.

BEVERWEERD In 1958 verloor de Quakerschool in Ommen haar onderdak. De Quakers kwamen op Beverweerd terecht. Buri en Billy gingen als leraar op deze kostschool aan de slag. Buri was getrouwd en woonde met zijn echtgenote in Driebergen. Billy kreeg de torenkamer links naast de voordeur als woning toegewezen. Ook hier blijkt Billy mateloos populair te zijn en worden er onder zijn bezielende leiding musicals en opera’s uitgevoerd. Leerlingen worden door hem uitgedaagd om mee in het koor te zingen. In het rapport staat dat velen wisten dat hij - net als enkele andere leraren - seksuele contacten had met leerlingen.

Buri vertrok na tien jaar in 1969, als leraar. Dit had te maken met de invoering van de Mammoetwet (hij had niet de juiste papieren). Billy bleef muziekleraar tot zijn zeventigste, tot in 1981. Daarna bleef hij nog 22 jaar in de toren van kasteel Beverweerd wonen, tot aan zijn dood in 2003 - dus ook nadat de internationale school in 1997 zijn deuren sloot.

BEDWELMD DOOR DRAMBUIE In het rapport doen slachtoffers, al dan niet anoniem, hun verhaal. Een 13-jarig slachtoffer van Billy - in de tijd dat hij in Beverweerd verbleef - kreeg al de eerste keer dat deze leerling met Billy samen was, Drambuie te drinken. Het rapport stelt dat er vanaf dat moment sprake was van seksuele contacten tussen een leraar en leerling, met ook nog eens een leeftijdsverschil van 50 jaar.

Billy was niet de enige pleger: ,,Ook een ander slachtoffer van Billy maakte misbruik van deze jongen, waarbij alcohol en verdovende middelen werden gebruikt.” Met zijn drieën gingen ze op vakantie, naar het Lago di Bracciano. Op weg daarheen was er al sprake van seks met deze 13 jarige jongen - die daarvan melding deed bij de politie in Utrecht. Ook stelde dit slachtoffer in 1995 of 1996 de directie van de Internationale school op de hoogte, maar die ondernam geen actie - vrij snel daarna sloot de school overigens haar deuren. Het misbruik heeft bij deze persoon diepe sporen nagelaten.

FAMILIETRADITIE In een bijzonder geval stimuleerden ouders het contact, ouders dus die zelf in de kring van Frommel verkeerden. Dit is de situatie van een ander slachtoffer, wiens vader één van de jongere vrienden van Billy was. Deze jongen had geen mogelijkheid om te ontkomen aan wat hem is overkomen, zo stelt het rapport. ,,Het was de bedoeling dat hij een familietraditie zou voortzetten en dat hij - net als zijn vader - een van de jongere vrienden van Billy Hilsley zou worden. Billy vond op zijn beurt dat één van zijn andere jonge vrienden een jonge vriend moest krijgen - en zo werd Ian Gulliford naar voren geschoven. Zo begon op 13 jarige leeftijd ‘de vriendschap’ met Gulliford. Deze werd steeds handtastelijker, maar de eerste tijd bleef het bij zoenen.” Ook hier is sprake van een vakantie aan het Lago di Bracciano. Al na een paar dagen daar hadden ze voor het eerst seks met elkaar. Billy, ook mee op deze vakantie, rondde deze inwijding af met een kus: ,, Er was een nieuwe telg, een nieuwe tak aan de stamboom. Vrijwel elk weekend ging deze jongeman naar Werkhoven en werd dan naar binnengesmokkeld om bij Gulliford te verblijven en seks met hem te hebben. Met Billy bleef het bij zoenen.”

Op een gegeven moment kreeg Gulliford een nieuwe vriend, en dat maakte deze jongeman ‘vogelvrij’, wat betekende dat hij kon worden ‘uitbesteed’ aan andere mannen. De contacten met Gulliford bleven overigens hierna doorgaan; tijdens gezamenlijke vakanties hadden ze nog steeds seks en dat vond ook plaats met anderen, aldus het rapport. Ook was er in zijn studietijd in Amsterdam sprake van seks met Frommel, toen 60 jaar. Het rapport: ,,Weliswaar voelde het als een grote eer om met Frommel naar bed te mogen, maar het was een keurslijf waarin ‘de uitverkorenen’ zaten om ‘een geheim en nobel leven te leiden’. “ Toen dit slachtoffer zijn toekomstige echtgenote ontmoette, kwam hij onder grote druk te staan. Zijn huwelijk maakte hem tot een verrader, jarenlang was er daardoor geen contact met zijn familie.

TROUWE SCHARE Na de dood van Frommel in 1986 viel de kring uit elkaar. Als een van de eersten haakten Billy Hilsley en Buri af, dat gebeurde in 1987. Hilsley bleef vanuit zijn torenkamer van kasteel Beverweerd het middelpunt van een groep bewonderaars. Billy had zijn eigen kring aan zich weten te binden. Ook na zijn overlijden in 2003 bleef een trouwe schare, de bij leven populaire muziekleraar, eren. (Hierover meer in een volgend artikel).

De commissie, onder voorzitterschap van oud-rechter mr. F Bauduin, roept op tot solidariteit met de slachtoffers.

OPROEP Het Bunniks Nieuws vraagt mensen die in de periode 1959 tot 2003 op Beverweerd hebben gewerkt, of die hier veelvuldig kwamen (bijvoorbeeld als leverancier) om contact op te nemen met bunniksnieuws@bdu.nl. Dit geldt ook voor mensen die niks van het misbruik hebben opgemerkt. Uiterste zorgvuldigheid is gegarandeerd.