• Schilderij Johan de Kruijf, zicht op Bunnik, in particulier bezit

    Yvon Hoogendijk

'Met zijn hoed op'

BUNNIK Schilder Johan de Kruijf is van grote betekenis geweest voor Bunnik. Hij heeft vele pittoreske plekken vastgelegd in zijn werken. Zijn schilderijen hebben historische waarde, omdat veel van die dorpsgezochten de laatste decennia zijn verdwenen.

Oudere inwoners van Bunnik hebben deze bescheiden man nog gekend en beschreven hem als 'de schilder met zijn hoed op'.

Op 13 januari om 15 uur houdt Yvon Hoogendijk nogmaals een lezing over de Bunnikse schilder Johan de Kruijf. Deze keer in Woonzorgcentrum Bunninchem in Bunnik. Yvon vertelt over het leven en werk van deze boerenzoon, die zich opwerkte tot tekenleraar aan het Lyceum in Den Haag. Hier woonde hij ook een groot deel van zijn leven. Hij bleef echter Bunnik trouw en liet na zijn pensioen een huis bouwen aan de Provincialeweg. Zo kon hij de omgeving van zijn jeugd naar hartenlust blijven tekenen en schilderen.

Na de lezing wordt in het gebouw de expositie geopend met reproducties uit particulier bezit.