Meicirculaire kleurt cijfers anders in

ODIJK - In bijgaand artikel over de Kadernota 2016 staat dat de gemeente Bunnik langzaam uit de rode cijfers klimt. Echter, uit recente informatie over de gemeenteuitkering vanuit de Rijksoverheid, blijkt dat de koek toch nadeliger voor Bunnik wordt verdeeld dan verwacht. Uit de zogenaamde 'Meicirculaire' van de Rijksoverheid blijkt dat er minder geld naar Bunnik komt dan eerder was aangegeven. De Kadernota gaf eerst een tekort aan voor 2016 van 24.300 euro. Recent is gebleken dat Bunnik daar een kleine ton bij mag optellen en in 2016 voor een bedrag van 122.535 euro in de min terecht gaat komen. In november zal bij de Begrotingsraad hiervoor een oplossing moeten worden bedacht. (KJ)