Mariavesper

BUNNIK - Van oudsher wordt de maand oktober ook wel de 'rozenkransmaand' genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria,. Iedere woensdagavond worden in de dagkapel van de Barbarakerk om 19:00 uur de geheimen van Maria verteld en de rozenzenkrans gebeden. Er worden Marialiederen gezongen. De laatste woensdag, 28 oktober is er een Mariavesper. Er worden dan, naast Nederlandstalige Marialiederen, ook bekende Latijnse liederen gezongen. Iedereen is van harte welkom in de St. Barbarakerk te Bunnik, Stationsweg 36.