Mantelzorgcafé

Het mantelzorgcafé is voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, familielid, vriend of kennis zorgt.

Iedere 4e dinsdag van de maand wordt er een mantelzorgcafé georganiseerd. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Het eerstvolgende mantelzorgcafé vindt plaats op dinsdag 22 september, van 19:30-21:30 uur in de MFA in Werkhoven. Op dinsdag 22 september zal de organisatie Handje Helpen vertellen wat zij voor mantelzorgers kan betekenen. Er is vanzelfsprekend ook alle ruimte voor vragen.

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiaire. Het uitgangspunt is altijd de behoefte van de hulpvrager. Talloze kinderen en volwassenen

• met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking,

• een chronische ziekte of psychische stoornis, of

• met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt

• en hun mantelzorgers

worden inmiddels op deze manier praktisch ondersteund.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het mantelzorgcafé dan kunt u contact opnemen met Kitty Schuurbiers, telefoon 030-6594842, e-mail k.schuurbiers@bunnik.nl .