• Sporthuis Bunnik

Sporthuis organiseert avond over verduurzaming sportaccommodaties

ODIJK Samen met het Team Sportservice Provincie Utrecht organiseert Sporthuis Bunnik op maandag 25 november om 20 uur een bijeenkomst over gesubsidieerde verduurzaming van sportaccommodaties. Hoe dat werkt en langs welke weg een sportvereniging daarvoor in aanmerking komt, wordt die avond uitgelegd in het Dorpshuis Odijk.
 
Het Rijk heeft klimaatdoelstellingen vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dat heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties met ambitieuze doelstellingen waarvoor extra maatregelen nodig zijn. Vanuit het ministerie van VWS is extra budget beschikbaar om sportverenigingen te begeleiden bij het verduurzamen van hun accommodatie. Door het budget van VWS kunnen sportorganisaties met behulp van een procesbegeleider, die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid, een helder stappenplan doorlopen. Dat leidt tot een business case met terugverdientijd en ondersteuning bij financiering van de maatregelen.
Om verenigingen te informeren over het traject en de ondersteuningsmogelijkheden wordt deze informatieavond exclusief voor verenigingen in de gemeente Bunnik gehouden. Belangstellende zijn van harte welkom. 

Vooraf opgeven is een vereiste. Aanmelden kan via info@sporthuisbunnik.nl, in de mail aangeven wie er komen en namens welke organisatie.