Loonwerker Van Impelen vertrekt uit hartje Werkhoven

Het loonwerkersbedrijf Van Impelen, gelegen tussen de Herenstraat 44 en de Zwaanweg, bestaat 70 jaar en is inmiddels in handen van de derde generatie. Het bedrijf doet aan grondverzet voor onder andere wegenbouw en faciliteert agrariërs met landbouwmachines. Sinds januari 2012 is het bedrijf in handen van Anton en Erik. Het bedrijf heeft momenteel 10 werknemers, maar men verwacht door te groeien naar 15 werknemers in 2020.

Overlast

Vanwege die groei loopt het bedrijf vast op de huidige locatie. De machines worden steeds groter, en dat geeft overlast in de dorpskern, zeker ook omdat er beperkte rangeermogelijkheden op het eigen terrein zijn. Omwonenden accepteren dit doorgaans, maar de verkeerssituatie wordt toch steeds onveiliger. De route van de loonwerker doorkruist het schoolgaand verkeer en het verkeer van en naar de ernaast gelegen supermarkt.

Groter bouwvlak in Odijk

Anton en Erik van Impelen hebben hun oog laten vallen op het perceel Schadewijkerweg 2A in Odijk van de familie Veldhuizen, die er 10 jaar geleden ook een loonbedrijf had. Nu staan er een woning, en drie schuren en loodsen die verhuurd worden. Het bouwvlak is 1180 vierkante meter. Dit vindt Van Impelen te klein. Men wil alle schuren slopen en de bedrijfswoning laten staan. Om vervolgens nieuwbouw te plegen op een bouwoppervlak van 3215 vierkant meter. Ook de nokhoogte en goothoogte moeten omhoog. Al met al wordt de bebouwing fors meer dan nu is toegestaan binnen het bestemmingsplan voor het buitengebied.

College

Toch noemt het college het een win-win situatie. Eerder had het getracht Van Impelen naar het MOB terrein aan de Burgweg te laten verhuizen, maar dat was niet gelukt. Het college reageert dus positief op de ontlasting van het dorpshart van Werkhoven en op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp. Ook juicht het het idee van woningbouw toe, omdat het het dorp vitaal houdt en het mogelijkheden biedt voor starters en jonge gezinnen.

Zekerheid

Van Impelen wil dit in het buitengebied gelegen perceel, pas echt kopen als ze van de gemeente de zekerheid heeft dat de plannen doorgang kunnen vinden. Het gaat hier dus om een vooroverlegplan, waar het college het in principe mee eens is. Op donderdag 17 december tijdens het Open Huis is het aan de gemeenteraad om over deze ontwikkelingen een mening te geven. (KJ)