• Ingrid van Kasteel is medewerker Kabinetszaken.

    Margriet Hunse

Lintjes: achter de schermen

BUNNIK Bij officiële gelegenheden als de lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag is de rol van de burgemeester duidelijk zichtbaar. Maar de oplettende toeschouwer ziet op de achtergrond dan ook Ingrid van Kasteel, medewerker Kabinetszaken en Communicatie bij de gemeente Bunnik. Zij zorgt dat de aanvragen op tijd op de juiste plek belanden en bereidt de speech van de burgemeester voor.

Margriet Hunse

Als inwoners 50 jaar getrouwd zijn, belt Van Kasteel ze een paar weken voor de trouwdatum op en vraagt of ze een bezoek van de burgemeester op prijs stellen. "In 1968 zijn er veel mensen getrouwd, dus dit jaar kunnen we veel 50-jarige jubilea verwachten." Veel mensen vinden het leuk de burgemeester te spreken. Als echtparen 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, stuurt Ingrid van Kasteel een mail naar de Dienst Koninklijk Huis en de provincie, zodat ook zij een felicitatie kunnen sturen. Ook mensen die hun 100e verjaardag vieren of nog ouder worden, mogen een bezoek van de burgemeester verwachten. Een ander evenement dat georganiseerd wordt door Ingrid, is een Veteranenmiddag. Deze middag vindt altijd plaats rond de landelijke Veteranendag in juni. Van Kasteels werk vergt een grote zorgvuldigheid. "Ik controleer of alle gegevens nog kloppen en zorg ervoor dat ze niet bij anderen terechtkomen."

LINTJES Het meeste werk voor Van Kasteel zit in de organisatie rond het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen. "Ongeveer 9 maanden van te voren moeten de aanvragen binnen zijn. Dat moet zo ver van te voren, omdat de aanvragen een lange weg afleggen. Ik voer gesprekken met de aanvragers, controleer de aanvragen op ontbrekende gegevens en stuur ze met ons advies door naar de provincie. Die zorgt dat ze bij de Kanselarij der Nederlandse Orden terecht komen. Na een laatste controle gaan ze dan door naar het betreffende ministerie en volgt er een Koninklijk Besluit." Alleen in bijzondere gevallen, zoals bij pensionering van een hoogleraar of afscheid van de gemeenteraad, kunnen onderscheidingen korter van tevoren worden aangevraagd.

MANTELZORGERS Mensen komen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding als ze minstens 15 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan en minstens twee dagdelen per week. De aanvraag moet dan ondersteund worden door de organisaties waar de betrokkene actief is geweest. Ook mantelzorgers komen in aanmerking, als ze minstens 10 jaar lang 20 uur per week voor iemand hebben gezorgd die geen familie is. De aanvragen voor 2019 moeten op 15 juni binnen zijn.

VERANDERINGEN Van Kasteel heeft al met meerdere burgemeesters samengewerkt. Doordat ze in Odijk is geboren en getogen kent ze de gemeente goed, hoewel ze sinds een paar jaar niet meer in de gemeente Bunnik woont. Een van de leukste dingen aan haar werk vindt ze het contact met de inwoners. "Het is dankbaar werk." Waarnemend burgemeester Van Schelven neemt dit jaar eenmalig het uitreiken van de lintjes in Bunnik voor zijn rekening; dit najaar wordt er een nieuwe burgemeester verwacht. "Elke burgemeester geeft z'n eigen draai aan de ceremonie, dus we kunnen wat veranderingen verwachten de komende tijd."