• Agnes Jongerius, Vincent Bijlo en Sabine Klok in gesprek met inwoners

    Margriet Hunse

,,Links biedt tegenwicht"

BUNNIK Twee kandidaten voor het Europees Parlement voerden dinsdagavond 7 mei een gesprek met tientallen inwoners van de gemeente Bunnik. De avond werd georganiseerd door P21, en werd geleid door Vincent Bijlo. P21-wethouder Erika Spil introduceerde de gemeente aan de beide kandidaten. Sabine Klok, nummer 5 op de lijst voor GroenLinks, werkt als financieel econoom al jaren in Brussel namens het Nederlandse Ministerie van Financiën. Agnes Jongerius, bekend geworden als vakbondsbestuurder, zat voor de PvdA de afgelopen vijf jaar in het Europees parlement. Ze staat als nummer twee op de lijst, direct na Frans Timmermans.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ,,Europa is groot en bureaucratisch, en de lobbyisten van grote bedrijven komen er makkelijker binnen dan bijvoorbeeld milieuclubs," zegt Jongerius. ,,Maar Europa is er ook om de inwoners te beschermen tegen gevaarlijke stoffen, tegen vervuilde lucht, tegen de macht van grote bedrijven. Als je je tanden er in zet, kun je belangrijke dingen voor elkaar krijgen." Ze werkte aan betere voorwaarden voor het omstreden CETA- handelsverdrag en gelijke arbeidsomstandigheden voor internationale werknemers, zoals vrachtwagenchauffeurs. En op de valreep stelde het Europees Parlement nog een lijst op van gevaarlijke stoffen waar werknemers niet aan blootgesteld mogen worden, en het recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof.

OPENBAAR VERVOER Klok heeft duidelijke ideeën over wat Europa voor Bunnik kan doen: door te investeren in meer openbaar vervoer tegen het vastlopende verkeer. ,,Ook het stimuleren van regionaal openbaar vervoer over de landsgrens ziet ze als oplossing. Nederlandse krimpregio's liggen namelijk bijna allemaal tegen Duitse groeiregio's aan. Door die beter bereikbaar te maken hoeven de inwoners niet massaal voor hun werk naar het westen van het land te verhuizen."

OMZETBELASTING Gespreksleider Bijlo was goed ingelezen, en liet een groot aantal Europese onderwerpen voorbij komen. Er waren ook vragen van inwoners. Waarom lukt het bijvoorbeeld maar niet om een belasting op kerosine te heffen? Klok: ,,Dat is precies de reden waarom ik in het parlement wil. Ik zie de lobbyjongens van de KLM overal staan in Brussel. De vliegaccijns moet Europabreed worden ingevoerd, want de lidstaten gaan het zelf niet doen." Beide kandidaten zijn om die reden ook voorstanders van een Europa-brede, eerlijke omzetbelasting voor multinationals. Jongerius: ,,Want het is niet eerlijk dat de Odijkse middenstander netjes belasting betaalt, maar een multinational niet."

KANTELPUNT Volgens de oud-vakbondsbestuurder zijn er meerdere signalen dat het kantelpunt bereikt is. ,,Zelfs het IMF waarschuwt dat de inkomensongelijkheid in Europa te groot wordt, dat lijkt zo uit een vakbondsbrochure te komen." Klok: ,,En het pleidooi van CDA-minister Hoekstra om Europa meer te laten investeren in veiligheid, klimaat en migratiebeleid komt regelrecht uit het GroenLinks-programma." Jongerius: ,,De Europese Commissie en de Europese Raad zijn allebei voornamelijk gefocust op handelsbelangen. Het Europees Parlement biedt daar tegenwicht aan door op te komen voor de inwoners van Europa. Stem daarom links op 23 mei!"