• Vlak voor de opening kon er nog op de Limesbaan worden gefietst

    Kuun Jenniskens

Limesbaan (N421) mislukt asfaltproject

REGIO Nadat de Limesbaan (N421) op 7 april 2015 officieel werd geopend, klonken er al snel geluiden dat deze nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12, nauwelijks werd gebruikt. Provinciale Staten vroeg daarom in augustus 2015 om een onderzoek. De uitkomsten hiervan hebben lang op zich laten wachten. De weg kostte 50 miljoen euro.

 

 

DE HELFT Direct na openstelling van de N421 was het gebruik 3500 motorvoertuigen per etmaal. Na de zomervakantie trok dit aan. Recente cijfers laten 5600 motorvoertuigen per etmaal zien. Dat is de slechts de helft van het verwachte gebruik van 9000 tot 10.000 motorvoertuigen - een aantal dat al fors naar beneden is bijgesteld.

 

SLUIPVERKEER De provincie constateert dat veel Houtense inwoners de A27 nog gewoon blijven gebruiken. En dat ook de Rijsbruggerweg - ondanks de gesloten verklaring - nog veel wordt gekozen. Het Bunnikse buitengebied is nauwelijks ontlast van doorgaand sluipverkeer.

 

MISLUKT ASFALTPROJECT In de commissievergadering van Provinciale Staten van 23 mei is pittig over deze materie gesproken. De ChristenUnie: "Deze Statenbrief leest als schaamteloze propaganda voor een mislukt asfaltproject dat 50 miljoen euro heeft gekost. De cijfers zijn uiterst summier en een plan ontbreekt. Vooral voor fietsers is de huidige Burgweg N410 levensgevaarlijk."

 

LESSEN Ook GroenLinks wil de effecten weten voor de Burgweg N410 en kijken welke lessen kunnen worden getrokken.

De PvdA vraagt zich af of het zou helpen om de Oostelijke aansluiting versneld aan te leggen. Deze partij vraagt ook om effectievere maatregelen om doorgaand verkeer in het buitengebied van Bunnik te beperken.

 

OVERBODIG In de gemeente Bunnik leefde altijd al het idee dat de Limesbaan overbodig zou blijken te zijn. Bunnik werd indertijd overruled door de provincie en de gemeente Houten. Zij besloten de Limesbaan zonder steun van Bunnik aan te leggen. De Bunnikse partij P21 hoopt dat dit alles een les is bij de besluitvorming rondom een Oostelijke aansluiting voor Houten op de A12.