• Lezing Historische Kring

    Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Lezing Historische Kring

REGIO Op donderdag 23 maart organiseert de historische kring Tussen Rijn en Lek een lezing over de archeologische opgravingen in het Castellum terrein in Houten met als titel: Het Castellum vertelt.

Jan van Renswoude neemt de bezoekers mee naar het verre verleden van Houten via spannende archeologische opgravingen. Hij is beroepsarcheoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ACVU HBS heeft zowel het proefsleuven onderzoek uitgevoerd als de feitelijke opgraving. Het huidige Castellum terrein Houten-zuid is één van de laatste terreinen die toentertijd nog archeologisch onderzocht moesten worden voor er woningen werden gebouwd. Al heel lang stond met name de strook langs de spoorbaan onder bescherming van de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Later bleek dat het terrein meer oostelijk georiënteerd moest worden en dat het specifieke ijzertijdsporen verborg. Toen men uiteindelijk in 2011 en 2012 aan de slag moest vanwege de geplande woningbouw bleek het een zeer rijk vondstgebied te zijn met circa 300.000 vondsten waaronder een complete visfuik en boomstamkano.

De lezing vindt plaats in De Engel, Burgemeester Wallerweg 2 in Houten. De zaal is open om 19.00 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn welkom.