Kruispunt N229 bij gemeentehuis verandert

Woordvoerder Clara van Foreest van de provincie Utrecht legt uit dat een betere doorstroming nodig is, zodat dit leidt tot een grotere verkeersveiligheid. "In de huidige situatie kan het verkeer vanaf de Singel in de ochtendspits moeilijk de provinciale weg N229 oprijden, vanwege een continue stroom van autoverkeer. Automobilisten maken daarom veelvuldig gebruik van de busstrook. Zo nemen ze veel risico om toch in te kunnen voegen."

Om deze ongewenste situatie op te lossen komt er een extra rijstrook vanaf de kruising op de N229 in de richting van Bunnik. Zo kan het kruispunt meer verkeer op de hoofdrichting verwerken. Verder komen er op alle richtingen verkeerslichten. Ook wordt op de kruising en op een stukje Singel, de busstrook richting Utrecht verwijderd. In de nieuwe situatie krijgt de bus voorrang in de regeling van de verkeerslichten. Als laatste wordt ook de oversteek van de N229 voor fietsers en voetgangers verplaatst. In de huidige situatie zit de oversteek aan de noordzijde van de Singel, deze gaat naar de zuidzijde.

De gemeentewoordvoerster zegt, dat bij de eerdere inventarisatie van de provincie Utrecht en buurgemeente Houten van verkeersproblemen in het buitengebied en de N229, ook de kruising Singel-N229 in beeld kwam. "De gemeente Bunnik heeft toen bij de provincie aangedrongen op maatregelen. Inderdaad vanwege de beperkte doorstroming in de spits, waardoor de verkeersveiligheid - met regelmatig risicovolle invoegbewegingen - in het geding komt. Indertijd is ook gekeken naar een rotonde", aldus de gemeentewoordvoerster, "maar verkeerstechnisch is dat minder handig, omdat er dan geen goede afstemming kan zijn met de verkeerslichten bij de op- en afrit van de A12. Voordeel van verkeerslichten is dat je ze aan elkaar kunt koppelen."

De woordvoerster zegt dat het kruispunt zo wordt vormgegeven dat een mogelijke oostelijke ontsluiting van het Rijsbruggerwegtracé hierop kan aansluiten. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid dat later onder de N229 een fietstunnel wordt aangelegd. (KJ)