• Leny Visser (CDA) bij de Werkhovense molen

    Kuun Jenniskens

Kritische vragen CDA; opnieuw geen verslagen van woningbouw project

ODIJK Leny Visser heeft namens het CDA kritische vragen gesteld over verslaglegging van gesprekken tussen de gemeente en projectontwikkelaar Sustay over de woningbouwplannen op Rhijnhaeghe. Eerder constateerde de Rijksrecherche dat het in Bunnik ontbrak aan transparantie omdat er geen verslagen in bouwdossiers aanwezig waren. Het college beloofde in 2016 beterschap. Opnieuw ziet het er naar uit dat gesprekken tussen gemeente en projectontwikkelaar niet zijn vastgelegd.

Kuun Jenniskens

Het CDA stelt deze schriftelijke vragen omdat tijdens de hoorzitting over Rhijnhaeghe van 17 april bleek dat bij het WOB verzoek van wijkvereniging Kromme Rijnwijk geen verslagen boven tafel gekomen zijn over afspraken tussen het college en projectontwikkelaar Sustay over de kaders. Een en ander lijkt daarmee opnieuw niet transparant.

Leny Visser zegt in de toelichting bij haar schriftelijke vragen dat Rijksrecherche twee jaar geleden na haar onderzoek naar de aanbesteding van het scholeneiland in Odijk, de aanbeveling heeft gedaan om voortaan de beoordelingscriteria beter toe te lichten. En om alle gebruikte documenten, ook handgeschreven notities, te bewaren zodat achteraf kan worden gereconstrueerd waarom een bepaald besluit is genomen.

Het college beloofde indertijd alle aanbevelingen van de recherche op te volgen.

Het CDA vraagt daarom, via schriftelijke vragen, aan B&W: “Kan het college aangeven op grond van welke regels, of met welke redenen ze in dit geval toch geen verslagen heeft gemaakt van de overlegmomenten met de projectontwikkelaar over de kaders van de woningbouw bij Rhijnhaeghe? Is het college van plan om in de toekomst haar werkwijze aan te passen en wel verslaglegging te doen van dit soort overlegmomenten zodat de handelwijze van het college navolgbaar en controleerbaar is?”

Het CDA is nog in afwachting van de antwoorden van B&W.