• Piet Koning staat een meter voor de vlaggenmast, precies op de lijn waar de twee appartementengebouwen verrijzen.

    Kuun Jenniskens

Kritiek op plan Rhijnhaeghe: 'Precies hetzelfde massale plan als vorig jaar'

Kuun Jenniskens

BUNNIK Te groot en massaal voor Bunnikse maat en schaal met te weinig groen. Wijkvereniging Kromme Rijn maakte daarom een alternatief plan voor Rhijnhaeghe. Piet Koning voelt zich door de gemeente niet gehoord.

Voor Piet Koning, voorzitter van wijkvereniging Kromme Rijn, voelt het niet als een overwinning dat bouwplan Rhijnhaeghe niet langer uit 116 woningen bestaat, maar uit 91 stuks. "Wat namelijk niet is veranderd zijn de vier tot vijf woonlagen en een half verdiepte parkeergarage. Ook het aantal appartementen blijft vrijwel gelijk. Alleen het aantal eengezinswoningen is verminderd. Verder is er weliswaar meer groen gekomen op het middenterrein, maar dat zie je niet van de buitenkant. Ons grootste bezwaar is die grote stenen wand van 150 meter langs de Van Zijldreef."

PRACHTIGE ENTREE Deze wand wordt twaalf tot zeventien meter hoog. "Kijk, zoals het nu is met het grasveld en struiken, zie je veel groen en daardoor valt het kantoorgebouw nauwelijks op. Voor Bunnik is dit een prachtige groene entree." Om de gemeente een alternatief aan te reiken, heeft een werkgroep van de wijkvereniging zelf, vanuit een veronderstelde grondwaarde, een berekening gemaakt. "Deze berekening hebben we laten verifiëren. We hebben een aantal varianten met verschillende woningtypen naast elkaar gezet. Dan blijkt dat negentig woningen een groter financieel resultaat oplevert dan de gemiddelde grondprijs in Bunnik. Zo zit Bunnik in de tang van de eigenaar en wordt gedwongen meer woningen te bouwen dan economisch nodig is." Piet Koning is voorts van mening dat de gemeentelijke kaders te veel op de haalbaarheidscijfers van projectontwikkelaar Sustay zijn gebaseerd.

Het plan van de werkgroep bevat 67 appartementen, precies op de voetafdruk van het huidige gebouw. "Dan kunnen we met drie woonlagen volstaan", aldus Piet Koning. "Dat levert een opbrengst op volgens de gemiddelde grondprijs in Bunnik. Onze variant is goedkoper, omdat een parkeergarage niet nodig is, en het bestaande parkeerterrein kan worden benut."

VOETAFDRUK Voor Piet Koning is het handhaven van de huidige voetafdruk van het gebouw, van groot belang: "Het voordeel is dat je het gazon en de tuin kunt handhaven. Zo'n groot gebouw zo dichtbij de weg is geen verbetering. Hiervan kun je toch niet zeggen dat het past bij Bunnikse schaal en maat?"

In het huidige plan van Sustay met de 91 woningen, blijft de dubbele bomenrij aan de Van Zijldreef en de Kenndeylaan staan. "Maar er zijn geen eisen gesteld aan de achttien particuliere bomen in het midden van het plangebied." De voorzitter van de wijkvereniging is van mening dat Sustay te weinig heeft gedaan aan draagvlak: "In 2016 is er een informatieavond geweest, maar die ging over een ander plan dan nu ter inzage ligt. Dit jaar heeft men geen contact met de wijkvereniging opgenomen".

'WANTROUWEN' Ook over het proces met de gemeenteraad is Piet Koning niet tevreden: "Het is volkomen terecht dat Sustay door ons met wantrouwen wordt benaderd. Zeker die besloten bijeenkomst met de raadsleden van 13 oktober had een doel, namelijk om de kritiekpunten uit het Open Huis te weerleggen." Tijdens dit Open Huis hadden CDA en de Liberalen problemen met de hoogte en ook met het feit dat de appartementen zo dicht bij de Van Zijldreef zouden worden gebouwd. "Het is echt een rare gang van zaken dat de aangepaste kaders pas worden vastgesteld nadat raadsleden hebben gesproken met de projectontwikkelaar, en dat ze tegelijk verschenen met het ontwerpbestemmingsplan."

'BELACHELIJK PLAN'De wijkvereniging gaat nu de pijlen richten op het ontwerp-bestemmingsplan. Vorige week hebben de leden een Nieuwsbrief ontvangen. "We sturen ook een flyer rond met informatie over het plan en een voorbeeld zienswijze. We wijzen onze leden op de mogelijkheid om tot 13 december een zienswijze in te dienen. Meer kunnen we niet doen." Op de vraag of hij de stemming over dit plan in de wijk goed heeft kunnen peilen, zegt Koning dat hij geen meting heeft gedaan. "Maar ik merk wel op dat veel mensen het een belachelijk plan vinden. In essentie is het hetzelfde plan als vorig jaar, want de massaliteit wordt bepaald door de hoogte en de afstand ten opzichte van het voetpad."

'NIET SERIEUS' Kortgezegd is Koning boos: "De gemeente neemt ons niet serieus. Wij hebben veel tijd en geld in ons alternatieve plan gestoken. We komen inspreken in het Open Huis, en we worden in de Informatienota niet genoemd. Dat is echt schandalig." Vorige week woensdag had de werkgroep een gesprek met wethouder Erika Spil. Piet Koning laat na het interview weten dat ze niet nader tot elkaar zijn gekomen.

Elders in deze krant staat een interview met wethouder Erika Spil (P21) en Kevwe Scott van projectontwikkelaar Sustay. Sommige zaken die hier aan de orde komen, worden daar van een reactie voorzien.