• Burgemeester Roland van Schelven nodigt inwoners uit om te komen stemmen op 21 maart

    Kuun Jenniskens

Kom stemmen op 21 maart

ODIJK Een belangrijke dag voor de lokale democratie nadert; op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat hier over uw directe leefomgeving. Burgemeester Roland van Schelven roept inwoners op om van dit recht gebruik te maken; elke stem telt!

Kuun Jenniskens

Burgemeester Roland van Schelven vertelt dat er in Bunnik actie wordt ondernomen om jonge kiezers naar de stembus te krijgen. "We hebben vooral speciale aandacht voor de First Time Voters. Dat zijn jongeren vanaf 18 jaar die voor het eerst gaan stemmen, of die nog niet eerder voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben gestemd."

BRIEF Deze groep van 90 jongeren ontvangt binnenkort een brief van de burgemeester. Hierin legt hij uit dat het mede van jouw stem afhangt welke politieke partijen een college gaan vormen. Een nieuwe raad en college bepalen voor de komende vier jaar bijvoorbeeld of er starterswoningen gebouwd gaan worden.

OPKOMST De opkomst in de gemeente Bunnik ligt al een aantal jaren zo'n 10 procent boven het landelijk gemiddelde. In 2014 kwam 63,34 procent van de inwoners stemmen, landelijk lag toen de opkomst op 54 procent.

De burgemeester zou graag zien dat meer mensen het belang inzien van de lokale democratie - en dat ze met hun stempas en identiteitsbewijs naar het verkiezingslokaal gaan. De opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen vertonen helaas een dalende tendens. Toch kan jouw stem bij lokale verkiezingen echt het verschil maken. Je bepaalt mee wat er als topprioriteit op de gemeentelijke agenda komt te staan.

EIGEN OMGEVING De gemeente neemt besluiten die inwoners direct aangaan. De burgemeester: "De zorg is belangrijk, hoe deze taak door de gemeente wordt uitgevoerd. Verder bepaalt de gemeente het onderhoud van groen en de openbare ruimte, hoeveel woningen er worden gebouwd, de sportaccommodaties, en het gaat natuurlijk ook over veiligheid."

DEMOCRATISCH VOORRECHT In Nederland wordt het normaal gevonden dat iedereen het recht heeft om de koers mee te bepalen. Burgemeester Van Schelven: "Onze voorouders hebben er hard voor gevochten, dat er stemrecht kwam - dat vergeten we weleens. Voor vrouwen bestaat dit recht pas 100 jaar. In veel landen bestaat deze vrijheid niet. Hier heb je dit recht wel. Maak er dan ook gebruik van."

OP WIE? Hoe kan de kiezer zich voorbereiden? "Er zijn debatten georganiseerd, en het Bunniks Nieuws publiceerde op 7 maart mooie interviews met de drie lijsttrekkers", zegt de burgemeester. "Neem de moeite om die interviews te lezen. Maak voor jezelf een keuze; wat past het best bij mij? Soms helpt het om eerst te bepalen wat je niet wil. Merk op dat er nuances zijn, kleine verschillen tussen P21, De Liberalen en het CDA."

VERKIEZINGSAVOND Inwoners zijn van harte welkom in het Odijkse gemeentehuis, op woensdag 21 maart vanaf 21:30 uur, om samen de eerste uitslagen af te wachten.

De stembureaus zijn open van 7:30 tot 21:00 uur.