• De Schoudermantel maakt tegenwoordig ook gebruik van ruimten in MFA de Kersentuin.

    Lydia Plat
  • Hoe kan MFA de Kersentuin efficiënter gebruikt worden, is de vraag.

Knelpunten MFA vastgesteld

BUNNIK Rondom het beheer en exploitatie van MFA de Kersentuin in Bunnik zijn drie knelpunten geconstateerd. Een dreigend financieel tekort, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en problemen met maatschappelijk gebruik. Dat blijkt uit de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad wordt uitgevoerd.

Agnes Corbeij

In het Open Huis van 20 april werd gesproken over de evaluatie van het beheer en exploitatie van de MFA De Kersentuin. Toen werd besloten er een onderzoek aan te wijden. Het bureau PentaRho heeft voor de zomervakantie gesprekken gevoerd met alle participanten. Uit die gesprekken is gebleken, zo staat in de notitie, dat 'er bij alle betrokkenen een positieve houding is om tot oplossingen te komen.'

AFSPRAKEN Om dat voor elkaar te krijgen, worden vervolgstappen gezet. Er worden met de beheerstichting afspraken gemaakt over governance, zodat duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor een en ander. Naar aanleiding daarvan worden nieuwe gebruikersovereenkomsten en huurovereenkomsten gesloten.

Ook gaat de gemeente in gesprek met Krachtig Krommerijn. Zij zetten zich al lange tijd in om een centrale plek in het dorp te krijgen om activiteiten van maatschappelijk organisaties samen te brengen, zodat een dorpshuisfunctie ontstaat. Tot nu toe was dat in MFA de Kersentuin niet mogelijk, wegens hoge huurprijzen en conflicterende belangen van vaste gebruikers (scholen, bibliotheek en muziekschool) en andere huurders.

COMMERCIEEL Krachtig Krommerijn heeft daarom gekeken naar andere leegstaande panden in het dorp, maar die optie is inmiddels losgelaten. Aad Verhey, voorzitter van Krachtig Krommerijn: "Commercieel huren is geen optie. Het is zo duur, dat is maatschappelijk onverantwoord."

Verhey is blij dat de gemeente in gesprek wil. "Het is prettig dat het nu concreet wordt. Van belang is hoe lang dit proces precies gaat duren. Ondertussen zitten we nog steeds zonder ruimte. Het kostenplaatje moet veranderen en er moet verbouwd worden." Het gesprek vindt eind oktober plaats.