Klok Gaarde eindigt wellicht op de begraafplaats

Sinds februari staat er op de algemene begraafplaats in Odijk een klokkenstoel met luidklok. De Vrienden van de Begraafplaats hadden daartoe het initiatief genomen en met behulp van vele sponsoren kwam die wens uit. Wellicht gebeurt hetzelfde volgend jaar in Bunnik. Al voordat De Gaarde gesloopt was, had de voorzitter van het college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Bunnik de wens uitgesproken om de klok in de gemeente Bunnik te houden. Gert Rietveld: "Het is ons streven om een mooie plek te vinden, binnen de gemeente Bunnik. Dat is ons veel waard."

Stichting

De openbare begraafplaats in Bunnik wordt sinds enkele maanden beheerd door de stichting die ook de begraafplaats in Odijk beheert. Zij hebben dus al ervaring met het aantrekken van een luidklok. Rietveld: "We hebben vorige week overleg gehad met Stefan Poelman, bestuurslid van de Stichting Algemene Begraafplaats Odijk. Zij hebben er wel ideeën over. We gaan nu inventariseren wat er gedaan moet worden om de klok een mooie plek te geven op de begraafplaats. We moeten het financiële plaatje rondkrijgen."

Kosten

De klok zelf kost niks, die wil de kerk gratis aan de gemeente Bunnik - eigenaar van de begraafplaats - geven. Maar er zal ook een klokkenstoel gebouwd moeten worden en ter plekke op de begraafplaats moet licht grondwerk uitgevoerd worden om de klok een mooie plek te kunnen geven. Rietveld gaat verder overleggen met het college van kerkrentmeesters. Over enkele maanden zal meer duidelijk zijn over het lot van de klok van De Gaarde. (AC)