• Kerngroep Ring Utrecht

Kerngroep Ring Utrecht naar Tweede Kamer

BUNNIK DENHAAG Morgen, dinsdag 27 november, zal een delegatie van de Kerngroep Ring Utrecht om 13.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer meer dan 500 briefkaarten overhandigen, die persoonlijk zijn gericht aan leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Via deze briefkaarten doen honderden Utrechters in een persoonlijke boodschap een beroep op de Kamer te stoppen met de verbredingsplannen voor de Ring Utrecht.

De briefkaarten zijn geschreven tijdens informatieavonden in de wijken Voordorp, Rijnsweerd en Lunetten en direct na de succesvolle demonstratie in de Utrechtse binnenstad op 4 november.

Komende donderdag, 29 november, behandelt de Vaste Kamercommissie het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarbij komt ongetwijfeld ook de Ring Utrecht aan de orde. Een recente uitspraak van het Europees Hof over de toepassing van de stikstofwetgeving (PAS) maakt het ongewijzigd doorgaan van de plannen zeer twijfelachtig. De Kerngroep, waarin tal van bewoners-, natuur- en milieuorganisaties samenwerken, doet in een brief een beroep op de  Kamercommissie de minstens 1,2 miljard kostende plannen op te schorten. Samen met de regio zou het Rijk moeten kiezen voor een aanpak waarin optimale bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en slimme mobiliteit voorop staat. Binnen de bak in Amelisweerd is een verbreding naar 2x6 rijstroken mogelijk, zeker bij een maximum snelheid van 80 km/uur.