• De Jumbo aan De Meent kocht de naastgelegen woning. Hier komt de ingang van de supermarkt

    Kuun Jenniskens
  • De passage. In het voormalige Outletland komt een doorgang naar het parkeerterrein aan de Singel.

    Kuun Jenniskens

Jumbo krijgt nieuwe entree en bouwt groot parkeerterrein

ODIJK De Jumbo in Odijk gaat uitbreiden. De naastgelegen woning Meent 40 wordt er bij betrokken om een nieuwe ingang mogelijk te maken. In de passage komt een doorgang naar een groot nieuw parkeerterrein aan de Singel met 70 parkeerplaatsen.

Kuun Jenniskens

Het nieuwe parkeerterrein komt op Singel 45. Daar wordt het gebouw (1340 vierkante meter groot) van Sign Top gesloopt, dat al een tijd leeg staat. Jumbo realiseert hier 70 parkeerplaatsen, niet alleen voor zijn eigen bezoekers, maar ook voor de andere winkeliers op De Meent. Twee van deze plekken zijn voor invaliden gereserveerd.

DOORGANG VIA PASSAGE Jumbo probeert zo het nijpende tekort aan parkeerplaatsen in het centrum van Odijk op te lossen. Om bij deze parkeerplaatsen te komen komt er een doorgang vanuit de passage. Dat gebeurt via het pand dat voorheen door Outletland werd gehuurd (nummer 32F) en dat nu leeg staat. Het is voor klanten van de Jumbo vanaf hier ongeveer 60 meter lopen naar de supermarkt.

BESTEMMINGSPLAN Hiervoor is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Dat is wel het geval met Singel 45, daar moet de centrumfunctie worden gewijzigd in ‘parkeren’.

WINKELWAGENS Rechts van de doorgang aan de kant van de parkeerplaatsen wordt een stalling gebouwd voor drie rijen winkelwagens. Links van deze doorgang komen fietsenrekken.

KAASBOER BLIJ Naast de pizzeria was vroeger ook een doorgang naar de Jumbo, maar de eigenaar van ‘t Kaaswinkeltje is verteld dat deze doorgang dicht blijft. Daar is hij blij mee, zo komt zijn zaak goed in de loop te liggen: ,,Ik zit nu in een dode hoek. Deze parkeerplaatsen zijn voor ons erg goed. Via de nieuwe doorgang ontstaat er loop naar de Jumbo, waardoor er veel mensen langs mijn winkel komen.”

TE RUSTIG Ook de kapper en de kleermaker die in de Odijkse winkelpassage zijn gevestigd zijn blij met deze oplossing. Meer passanten zijn van harte welkom, zeker omdat er nu ook winkelpanden leeg staan is het er te rustig.

VLAGGEN De parkeerplekken komen dus rechts naast de benzinepomp van garage Onwezen. Het terrein wordt met Jumbo vlaggen gemarkeerd. Langs de stoep wordt een groenstrook aangelegd.

LICHTMASTEN Het parkeerterrein wordt verlicht met 8 lichtmasten van 6 meter hoog. Het wordt een situatie met één-richtingsverkeer; rechts rijden automobilisten het terrein op, en links er weer af.

VERKEER Volgens de aanvraag is de Singel, omdat het een rondweg is, goed ingericht om grote hoeveelheden verkeer af te handelen. Beter dan de huidige Meent. Zowel politici als inwoners zetten regelmatig vraagtekens achter de verkeersveiligheid.

OVERLAST BUREN De buren op nummer 47 kunnen last hebben van dichtslaande deuren en het geluid van winkelwagentjes. Volgens de aanvraag is de ondergrond veel gladder dan De Meent. Akoestisch onderzoek stelt dat het zal meevallen. De buurwoning wordt afgeschermd met een lange muur, die eventueel nog kan worden verhoogd.

AFVALCONTAINERS AAN DE SINGEL Aan de Singel gaat de gemeente vier ondergrondse afvalcontainers plaatsen. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de gemeente niet meebetaalt aan deze parkeerplekken en dat het een particulier parkeerterrein wordt. ,,Uitsluitend de groenvakken, het trottoir langs de Singel en de ondergrondse afvalbakken zijn openbaar.”

NIEUWE PUI MEENT Op De Meent zelf gebeurt ook een en ander. De woning Meent 40 wordt betrokken bij de Jumbo. Dit pand wordt gesloopt en krijgt dezelfde pui als de huidige Jumbo. Met daartussen een opgang om naar de bovenliggende appartementen te gaan.

ANDERE INGANG In het nieuwe rechterdeel gaan de klanten in de toekomst naar binnen, en de bestaande in-en uitgang wordt straks de uitgang. Boven in de nieuwbouw van Meent 40 komen kantoren en een personeelsruimte voor het supermarktbedrijf.

GEEN COMMENTAAR Martin de Kruijf van de Jumbo Odijk wil op dit moment geen commentaar geven. Dit bewaart hij liever voor het moment dat hij de bouwvergunning (tegenwoordig heet dit een Omgevingsvergunning) concreet in handen heeft.

Als de bouwvergunning rond is, dan kan worden gestart met de werkzaamheden. De eigenaar van ‘t Kaaswinkeltje heeft gehoord dat dit waarschijnlijk september wordt.

BOUWAANVRAAG IS IN TE ZIEN Op dit moment kunnen inwoners deze aanvraag, die op 13 juni is ingediend, bij de gemeente inzien. Hiervoor moet eerst een afspraak worden gemaakt. Er staat nog geen bezwaarprocedure open, dat komt als het college van B&W deze vergunning heeft verleend. Wel kunnen inwoners een reactie op deze plannen geven.