• Jongerenwerk De Schoudermantel tijdens de Bunnik Fair.

    De Schoudermantel

Jongeren met ideeën gezocht

BUNNIK Jongerenwerk de Schoudermantel werkt steeds meer vraaggericht en minder aanbodgericht. Daar wil de stichting nog een stap in zetten. Zij gaan nog meer jongeren stimuleren om zelf hun behoeftes in te vullen met activiteiten of initiatieven. Jongerenwerker Andreas Geursen: "Het is een kwestie van anders kijken."

Agnes Corbeij

Vorig jaar diende Jongerenwerk de Schoudermantel een aanvraag in bij het Bunnik aan Zet Fonds. Andreas: "We dachten groot. We wilden een jeugd- en volwassenenraad opbouwen." Deze raden moesten helpen om de activiteiten van de Schoudermantel aan te laten sluiten bij de behoefte van jongeren. Ook zouden de raadsleden een signalerende functie hebben.

ESSENTIE Het Fonds wees de aanvraag af, omdat het niet om een nieuw burgerinitiatief gaat, wat wel een vereiste is voor het Bunnik Aan Zet Fonds. Andreas: "We zijn meer naar de essentie gaan kijken. We willen weten wat er leeft bij jongeren en waar behoefte aan is. Het is onze taak om deze vraag te blijven stellen." Op dit moment doet een studente sociologie een onderzoek naar de behoeften van jongeren en hoe ze willen participeren. Dat wordt voor de zomer afgerond.

Het afgelopen jaar is ook al heel vraaggericht gewerkt. Andreas: "De skatebaan wordt vervangen. We hebben jongeren zelf gevraagd wat ze ervoor in de plaats willen hebben. Het wordt een soort skateplein met activiteiten voor jongeren. Samen met de gemeente hebben we dat opgepakt." Ook is de laatste editie van Music Talent Live grotendeels door de jongeren zelf georganiseerd.

OP ZOEK Om deze aanpak voort te zetten is de Schoudermantel op zoek naar jongeren die iets willen of willen participeren. "In deze tijd is het erg belangrijk dat mensen leren zelf initiatieven te nemen, in het kader van de participatiemaatschappij. Dat begint bij de jeugd." De schoudermantel kan begeleiden en stelt zo nodig de ruimte beschikbaar.

Jongeren met een plan of idee kunnen zich melden via info@schoudermantel.nl of 06-24840312. De Schoudermantel is ook op Facebook en Instagram te volgen.