• Kuun Jenniskens

Jeugdcultuurplatform zingend van start

BUNNIK Kinderkoor High5 zong de sterren uit de hemel om een feestelijk tintje te geven aan de lancering van het Jeugdcultuurfonds Bunnik. Het fonds gaat kinderen van 4 tot 19 jaar uit gezinnen waar niet genoeg geld is, financieel ondersteunen om mee te doen aan muziek-, dans-, schilder- of theaterles. Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) en Bart Engbers van het Jeugdcultuurfonds tekenden een samenwerkingsovereenkomst.

Kuun Jenniskens

Op donderdagmiddag 17 maart werd deze samenwerking onderstreept door een schitterend optreden van kinderkoor High5. Dit koor is onderdeel van de Muziekschool Kromme Rijn en staat onder enthousiaste leiding van Rohan Poldervaart.

LES Het fonds steunt het beoefenen van kunst, dus het les krijgen. En voor materialen, zoals danskleding of schilderspullen. Een kind kan jaarlijks voor 400 euro een steuntje in de rug krijgen als de ouders niet meer verdienen dan 125 procent van het sociaal minimum. De gemeente Bunnik is de twaalfde gemeente in de provincie Utrecht die meedoet met dit initiatief.

GROTE MEERWAARDE De gemeente Bunnik stopt jaarlijks 5000 euro in het fonds. Wethouder Jorrit Eijbersen zegt dat het voor de gemeente van belang is om aandacht te geven aan mensen die wat anders willen dan alleen sport: "Kunst verrijkt je leven op een andere wijze dan sport. Dit fonds is niet alleen bedoeld voor de muziekschool. Ook dansen en zingen zijn populair onder kinderen. Door televisieprogramma's hebben ze rolmodellen waar ze zich aan willen spiegelen." De wethouder ziet er een grote meerwaarde in: "Jezelf uitdrukken is belangrijk voor je ontwikkeling. Vanuit je creativiteit leer je andere verbanden leggen. Als je vroegtijdig  met cultuur in aanraking komt, neem je dat de rest van je leven mee." De wethouder zegt dat hij blij is dat het niet alleen van de gemeente is. "Door de deelname van de gezamenlijke kerken en de Rabobank is het iets van de hele gemeenschap. De hoop is dat nog meer clubs zich gaan aansluiten."

HORIZON De Rabobank is aanwezig met een cheque van 2500 euro. Frans Kloosterman zegt namens de Rabobank Kromme Rijn dat de Rabobank Foundation dit initiatief ook landelijk ondersteunt. "Voor ons is het belangrijk dat jongeren met alle mogelijke vormen van kunst en cultuur in aanraking komen. Het geeft kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen. Hiervan groeit het zelfvertrouwen en het verbreedt hun horizon.

ARMOEDE De gezamenlijke kerken van Bunnik, Odijk en Werkhoven dragen ook 2500 euro bij aan het fonds. Nico de Vos zegt namens hen dat voor kerken armoedebestrijding een belangrijk streven is. "In Bunnik zouden 26 kinderen zijn die met dit fonds kunnen worden geholpen. We zijn erg blij dat we als kerken van betekenis kunnen zijn voor de maatschappij." De kerk heeft in principe voor drie jaar geld gegeven. En heeft gevraagd om een jaarlijkse evaluatie om te zien hoe het geld wordt besteed.

GÊNE OVERWINNEN Bart Engbers zegt nadat hij zijn handtekening heeft gezet dat de provincie hier ook weer geld aan toevoegt. "Zo kunnen er nog meer kinderen gebruik van maken. Ik roep intermediairs op om mensen naar kunst en muziek te halen. En om ouders te helpen mogelijke gêne te overwinnen. Zo geven we deze kinderen toch een kans."

Engbers laat weten dat het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds op termijn met elkaar gaan samenwerken.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl .