• Hein Hoitink op De Meent in Odijk die beter moet worden ingericht

    Kuun Jenniskens

Inzetten op vitale dorpen; onderhoud van groen opkrikken

ODIJK Stap voor stap woningen bijbouwen, de openbare ruimte 'picobello' verzorgen en inzetten op alternatieven voor de auto - dat zijn belangrijke punten voor lijsttrekker van De Liberalen Hein Hoitink.

Kuun Jenniskens

Woningbouw is voor De Liberalen geen doel op zich. "We zien het als manier om de dorpen vitaal te houden", zo legt Hein Hoitink uit. "Als we niks doen gaat het stapje voor stapje achteruit met het winkelbestand, dan gaan scholen teveel leerlingen verliezen en krijgen onze verenigingen het moeilijker."

JAARLIJKS 150 WONINGEN Omdat steeds minder mensen in een woning wonen, heeft de gemeente Bunnik tot 2030 circa 1350 woningen nodig om het inwonertal gelijk te houden. Voor De Liberalen is dat niet genoeg. ¨Wij willen dat Bunnik in inwonertal groeit om de voorzieningen op peil te houden", zo zegt Hein Hoitink: "Als raad hebben we met een gezamenlijke motie aangegeven 'substantieel' te willen groeien. Ik schat dat de komende 20 jaar op ongeveer 3000 woningen. Deels zal dat lukken met bouwen in de dorpen, daarnaast verwacht ik dat er ten westen van Odijk zo'n 2500 woningen nodig zijn." Dat wil deze partij niet grootschalig en in één keer: "We willen bouwen op Bunnikse maat en schaal, dat komt neer op jaarlijks 100 tot 150 woningen."

MEENT OPKNAPPEN Zoveel extra inwoners betekent kansen voor De Meent in Odijk: "Die moet beter worden ingericht en er moet een verbinding komen met de Singel - zodat het parkeren beter kan worden geregeld."

AANDACHT VOOR GROEN Voor De Liberalen is het een doorn in het oog dat er zoveel bezuinigd is op groenonderhoud. "Bij de Begroting van 2016 hebben we gelukkig het budget weten te verhogen. Hiermee kan nu het centrum van Bunnik worden opgeknapt. Maar we zijn er nog niet, er moet nog meer geld en aandacht heen. Het moet er in de dorpen picobello uit komen te zien, wat mij betreft mag het niveau naar een 8 - ik wil meer heesters, bomen, bloemen en een goede straatinrichting."

PLANTSOENEN SPAREN Daarom mag de nieuwe woningbouw in de dorpen zelf, wat De Liberalen betreft, niet ten koste gaan van openbaar groen. "Binnendorps bouwen doen we op plekken waar nu kantoren of bedrijven staan, maar niet in plantsoenen."

De Liberalen zijn voor een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de A12 voor aan Bunnik gebonden bedrijven.

DE AUTO UIT Op het punt van verkeer leggen De Liberalen de nadruk niet langer op de auto: "Wij gaan uit van andere vormen van verplaatsen, zoals de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer. Het is van belang dat wonen en werken dichterbij elkaar komen. Ideaal zou zijn wanneer bewoners van Odijk-west de fiets nemen naar hun werk in Utrecht, of gebruik maken van het station in Bunnik."

WINDMOLENS "Omdat Bunnik een kleine gemeente is, moeten we op het gebied van duurzaamheid aansluiten bij grotere initiatieven", aldus Hoitink. "We zijn tegen windmolens in de Kromme Rijnstreek, maar voor windmolens in zee, als initiatief van het Rijk - die zijn nou eenmaal efficiënter."

SAMENLEVING AAN ZET Het is duidelijk dat nieuwbouw woningen klimaatneutraal worden en van het gas afgaan. Andere concrete maatregelen wil Hein Hoitink nu niet noemen. "De duurzame technologie ontwikkelt zich daarvoor te snel. We willen verder meegaan met initiatieven uit de samenleving, zoals de Energiegroep Bunnik. De overheid moet faciliteren, en handelen in reactie op de samenleving." De bestaande woningvoorraad moet goed worden geïsoleerd. Hoitink: "Maar dat kan de gemeente niet zelf doen, wel kunnen we mensen en initiatieven bij elkaar brengen." De gemeente moet wel zelf het goede voorbeeld geven: "Dat betekent dat er zonnepanelen komen op alle gemeentelijke daken, dat we groene energie inkopen en dat we met elektrische auto's gaan rijden."

ZETELWINST Hein Hoitink zit sinds 2002 in de Bunnikse politiek, hij begon als D66 wethouder. De Liberalen (een verbinding van VVD en D66) hebben momenteel vijf zetels. Bunnik krijgt vanwege inwonersgroei er twee zetels bij. De lijsttrekker: "We waren een stabiele factor en hebben een constructieve rol gespeeld. We willen er natuurlijk zetels bij winnen, we gaan niet alleen voor het behoud van de huidige vijf zetels."

Over de voorkeur voor een bepaalde coalitie laat Hoitink zich niet op voorhand uit: "Met P21 hebben we goed kunnen samenwerken. Omdat de Bunnikse partijen het op hoofdlijnen met elkaar eens zijn, zou het ook prima kunnen lukken om met het CDA een coalitie te vormen. Wat ons betreft bepaalt de kiezer op 21 maart welke coalitie er komt."