• Het gemeentehuis in Odijk waar ook de politie is gehuisvest

    Richard Thoolen

Inwoners weerbaar maken

ODIJK Burgemeester Ruud van Bennekom is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente Bunnik. Tijdens het Open Huis is gesproken over de nota Integrale Veiligheid, waarin de speerpunten voor de politie worden vastgelegd.

Kuun Jenniskens

In de nota staan de speerpunten waar de politie actief op moet inzetten: dat zijn autoinbraken, woninginbraken, fietsendiefstallen, een persoonsgerichte aanpak voor mensen met complex gedrag en ondermijning door criminele organisaties.

Wat dit laatste punt betreft wil burgemeester Ruud van Bennekom inwoners en bedrijven in het buitengebied weerbaar maken voor verzoeken vanuit criminele organisaties ,,zodat ze niet ten prooi vallen aan mensen die winstgevende activiteiten aanbieden”. Vaak gaat het hier om drugsgerelateerde criminaliteit. Op dit punt wordt samenwerking met de LTO gezocht.

Wat er voor P21 aan het Integraal Veiligheidsplan ontbrak, zijn cijfers over het veiligheidsgevoel van inwoners. De burgemeester legde uit dat het heel kostbaar is om mee te doen met landelijk onderzoek hierover. Hij stelde een alternatieve route voor, door dit via het Burgernet en de Whatsapp preventiegroepen te peilen.

Het CDA wilde weten hoeveel mensen voor een persoonsgerichte aanpak in aanmerking komen? Het gaat hier om mensen met complexe problematiek en verward gedrag, die gevoelig zijn voor een stap richting criminaliteit. Van Bennekom gaat informeren of de gemeente een top 10 in beeld heeft. Dat leek hem een goede toevoeging.

Fracties willen graag een zegje kunnen doen over de uitvoeringsagenda die hierop volgt. De burgemeester beloofde jaarlijks met dergelijke informatie naar de raad te komen. In maart gebeurt dit met de agenda voor 2019. Ook komt er nog informatie over de crisisbestendigheid van de gemeentelijke organisatie. Op 14 februari staat Integrale Veiligheid als debatpunt op de raadsagenda.