• De nieuwe locatie aan de Parallelweg 3 in Bunnik

    Kuun Jenniskens

Internetwinkel Directplant verhuist naar Parallelweg

BUNNIK De webshop Directplant is als bedrijf gegroeid en verhuist daarom naar de Parallelweg. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad doet hier deze week een uitspraak over.

Directplant is een grote landelijke webshop, met meerdere afhaalpunten door heel Nederland, waar online bomen en planten kunnen worden besteld. Emanuel Hommes startte 9 jaar geleden met een vestiging aan de Werkhovenseweg 18A - dat is aan de Provincialeweg N229 tussen Odijk en Werkhoven. "Als bedrijf zijn we uit onze jas gegroeid op deze locatie. We zijn heel blij dat we ons bedrijf kunnen verplaatsen naar de Parallelweg 3."

INSPIRATIETUIN De plannen zijn in een vergevorderd stadium. "Op de plek waar nu paarden grazen maken wij een inspiratietuin van een kleine hectare. Mensen hebben steeds minder kennis. Zo kunnen we laten zien hoe de planten eruit zien en hoe je er mee om kunt gaan."

Het wordt geen echt tuincentrum: "Mensen kunnen hier komen kijken, maar de inspiratietuin blijft een verlengstuk van de webshop. Wel bestaat de mogelijkheid dat klanten de planten direct meenemen."

Emanuel Hommes legt uit dat ze ook geen kwekerij zijn: "We hebben een kleine kwekerij in Cothen, maar het meeste groen komt bij ons van de handel. We bestellen het bij kwekers, verzamelen het hier en brengen het met eigen busjes weg naar de klant." Direct Plant wilde niet naar een bedrijventerrein verhuizen: "We zijn echt een groenbedrijf, we zijn ook allemaal kwekers en hoveniers van huis uit. We passen niet op een industrieterrein, ook omdat we met onze inspiratietuin veel ruimte nodig hebben."

NIEUWE BEDRIJFSHAL De toekomstige situatie ideaal, legt Hommes uit: "We zitten in het buitengebied, maar kunnen er wel een bedrijfsbestemming aan geven. En als logistiek bedrijf zitten we ook zo op de snelweg A12. Op onze nieuwe plek komt een grote bedrijfshal van 800 vierkante meter. Allerlei schuurtjes rondom worden gesloopt." Emanuel Hommes van Directplant verwacht dat ze in december kunnen verhuizen. De nieuwe loods wordt dan niet direct gebouwd. Dat gebeurt pas als de bestemmingsplanprocedure helemaal is afgerond. De huidige woning wordt een bedrijfswoning voor één van de personeelsleden. Hommes gaat daar niet zelf wonen.

TUINCENTRUM In het collegevoorstel staat dat het om een tuincentrum gaat. Maar een gemeentewoordvoerder legt bij navraag uit dat het geen tuincentrum is. Die zijn in het buitengebied niet toegestaan. De gemeente noemt het een agrarisch logistiek bedrijf. Dat is een bedrijf dat gericht is op het leveren van agrarisch gelieerde producten die elders gekweekt zijn. Directplant past hierin omdat het bedrijf zich richt op het aanvoeren, overslaan, opkweken en bezorgen van onder andere planten en bomen. Zoals het plan nu is opgesteld, mag er niet meer dan 50 vierkante meter aan verkoopruimte zijn.

OMGEVINGSVISIE De gemeenteraad vergadert donderdag 5 oktober over het voornemen om voor dit perceel de bestemming te wijzigen. Nadat de raad een richtinggevende uitspraak over het initiatief heeft gedaan wordt het plan verder uitgewerkt. Als er een concept ontwerpplan ligt, zal dit worden besproken met de partners uit de Omgevingsvisie. Zij kijken mee of de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie op de juiste wijze zijn toegepast.

MAATWERK Planologisch gezien past het bedrijf niet in het vigerende bestemmingsplan. Parallelweg 3 heeft een agrarische bestemming en de aard van het bedrijf Directplant vraagt om een bedrijfsbestemming. Dit zou mogelijk zijn binnen de wijzigingsbevoegdheid die het bestemmingsplan het college biedt, mits 50% van de huidige bedrijfsbebouwing gesloopt wordt. Dit is echter niet het geval. De vastgestelde Omgevingsvisie Kromme Rijn biedt ruimte om meer maatwerk te bieden waarbij de functie, gebruik en vitaliteit van het landelijk gebied voorop staat. De vestiging van Directplant op locatie Parallelweg 3, aan de rand van het landelijk gebied, in een gebied waar nog steeds initiatieven ontplooid worden voor nieuwe verkeerstructuren en woningbouw, past in die zin in de Omgevingsvisie Kromme Rijn, aldus de mening van B&W.