Inloopspreekuur in Bibliotheek Idea

BUNNIK Op dinsdag 3 januari start er in Bibliotheek Idea Bunnik en de Huiskamer van Odijk een maandelijks gezamenlijk inloopspreekuur van de gemeente Bunnik, de wijkagenten, Vitras Maatschappelijk werk & het Centrum voor Elkaar, Jongerenwerk De Schoudermantel en Woningcorporatie Portaal. U kunt hier terecht met al uw vragen over het wonen en leven in de gemeente Bunnik. Het is een uitbreiding van het gemeentelijke inloopspreekuur zoals dat in de Huiskamer van Odijk plaatsvindt. Dankzij het burgerinitiatief Bruisend Bunnik is nu ook de weg naar de kern Bunnik gevonden. Door de bijeenkomsten van Bruisend Bunnik zijn meer partijen bij elkaar gebracht.

Wilt u eens kennismaken met de wijkagenten, heeft u vragen over veiligheid in het algemeen of over het beveiligen of verbouwen van uw huis, wilt u een WhatsApp buurtpreventiegroep starten of wilt iets u weten over uw huurwoning? Wilt u eens rustig overleggen met iemand van maatschappelijk werk over bijvoorbeeld school, regelingen, werk of zoekt u even een luisterend oor? Heeft u ideeën over de openbare ruimte, het openbaar groen of wilt u samen met de buurt iets ondernemen en heeft u daar de gemeente of de wijkregisseur voor nodig? Of wellicht wisselt u graag eens van gedachten met een beleidsadviseur van het Sociaal Domein van de gemeente. Dat kan allemaal in dit inloopspreekuur! Het spreekuur is er voor volwassenen én voor jongeren, want Jongerenwerk de Schoudermantel is ook aanwezig! Jongeren in de leeftijd van circa 9 tot 21 jaar zijn van harte welkom om met ideeën te komen en om vragen te stellen. Natuurlijk zijn de bibliotheek en de Huiskamer van Odijk ook gewoon toegankelijk.

 

KLANTGERICHT De publieke organisaties achter deze nieuwe vorm van dienstverlening willen de inwoners van de gemeente Bunnik klantgericht en op locatie tegemoet komen. Zonder afspraak mag iedereen het spreekuur binnenlopen om daar een vraag te stellen. "Het is laagdrempelig. Zonder bureaucratie willen we de mensen helpen, want we kunnen erg snel schakelen omdat alle partijen daadwerkelijk bij elkaar zitten", zegt gemeenteambtenaar Ivar de Gier. "We willen dit spreekuur gezamenlijk doen, midden in de samenleving, zodat we elkaar en onze inwoners met een breed dienstenaanbod kunnen versterken en ondersteunen." Het is voor de burger niet altijd overzichtelijk bij welke partij hij moet aankloppen met een vraag. Ook is er tijdens het spreekuur ruimte voor meningen, ideeën en initiatieven van inwoners van de gemeente Bunnik.

 

Voor het inloopspreekuur in Bunnik is Bibliotheek Idea in de Kersentuin gekozen. De bibliotheek onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het publieke, niet-commerciële karakter. Iedereen kan binnen lopen en betrouwbare informatie krijgen en zich met die kennis verder ontwikkelen. Daarom wil Bibliotheek Idea graag een platform bieden voor dit spreekuur. Het eerste spreekuur is op dinsdag 3 januari, daarna elke eerste dinsdag van de maand. Het spreekuur is gratis. Locatie: Bibliotheek Idea, De Kersentuin, Camminghalaan 27c in Bunnik van 17.00 tot 19.00 uur en de Huiskamer van Odijk, Rijneiland 7 in Odijk van 19.00 tot 21.00 uur (op 3 januari tot 20.00 uur in verband met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bunnik)

Inloopspreekuur Bunnik -  powered by:  RegioCultuurCentrum Idea, Huiskamer van Odijk, Bruisend Bunnik, gemeente Bunnik, Centrum voor Elkaar, VITRAS Maatschappelijk werk, Jongerenwerk de Schoudermantel, wijkagenten Bunnik, Woningcorporatie Portaal.