• Rechts veeboer Co van Eck die het zonde noemt van de agrarische grond

    Kuun Jenniskens
  • Uitleg over plan van LC Energy

    Kuun Jenniskens

Inloopavond zonnevelden; geen illusie dat het kan worden tegengehouden

ODIJK Tijdens de inloopavond over twee plannen voor zonnevelden in de Vlowijkerpolder worden de reacties gekenmerkt door zowel woede als gelatenheid. Boeren uiten zorgen omdat het ten koste gaat van landbouwgrond die in dit gebied al schaars is. Omwonenden betreuren hun vrije uitzicht. Het gaat in totaal om 45 hectare zonnepanelen.

door Kuun Jenniskens

De Vlowijkerpolder is het gebied tussen de Achterdijk, Burgweg, Schadewijkerweg, de provinciale weg N229 en het Oostromsdijkje.

TRIEST, MAAR NIKS TEGEN TE DOEN Een ondernemer uit Bunnik, die in Houten woont, is van mening dat eerst de daken moeten worden volgelegd. Een man die schuin tegenover Dorresteijn woont, aan de Achterdijk, noemt het erg triest. Hij is zo boos dat hij zijn mening liever niet in de krant verwoord wil hebben. Een andere man zegt dat hij geen illusie heeft dit tegen te houden: ,,We zullen ons er bij neer moeten leggen.”

Een echtpaar dat woont in de bocht van het Oostromsdijkje met de Achterdijk zit ook vol emoties: ,,Wij voelen ons voor het blok gezet. Er is gepraat met mensen direct aan de polder. Niet met ons, die aan de andere zijde van de Achterdijk wonen. Wij zijn pas veel later uitgenodigd. Ik heb grote zorgen. Er komt een haag met knotwilgen om te voorkomen dat wij de panelen zien. Maar als je weet hoe flink die bomen geknot worden, dan werkt dat natuurlijk niet. Ook met een heg zou ik trouwens niet blij zijn. Ons punt is dat wij ons prachtige uitzicht kwijt raken.”

Als grondeigenaar Dorresteijn, op wiens grond de panelen worden geïnstalleerd, er bij komt staan, zwenkt het groepje uiteen. Het is duidelijk dat ze niet met hem in gesprek willen. Op de vraag wat Dorresteijn van de kritiek vindt, zegt hij - ook enigszins gelaten: ,,Je hebt overal tegenstanders.”

GOEDE LANDBOUWGROND INGEPIKT Eén van de grootste veeboeren uit het gebied - Co van Eck, met 350 koeien aan de Leemkolkweg, tevens voormalig raadslid - noemt het voor de agrarische sector oneerlijke concurrentie. ,,Deze initiatieven pikken onze grond in. Wij hebben van minister Carola Schouten ook een taakstelling gekregen. Wij moeten steeds meer grondgebonden worden en regionaal onze mest afzetten. Ik heb 350 koeien en 100 hectare grond. De rest van de grond moet ik pachten, en dat doe ik natuurlijk graag van boeren die er mee stoppen. Maar ik kom bij lange na niet aan de prijs die projectontwikkelaars in zonnepanelen bieden. Ik kan slechts een kwart hiervan bieden.” 

Als oplossing noemt hij zonnepanelen in natuurgebieden. ,,Ik vind het heel vreemd dat je van dergelijke instanties op dit punt helemaal niets hoort.” Ook moeten de schuurdaken eerst vol worden gelegd, vindt Co van Eck. Echter, ook zijn schuurdaken hebben geen panelen. Van Eck: ,,Ik melk mijn koeien niet met een robot, maar ik jaag ze in 2 uur langs de machine. Dus ik heb twee keer per dag piekbelasting, dat lukt niet met zonnepanelen. Dat kan pas als er goede batterijen op de markt zijn. Voor boeren met melkrobots is het wel interessant, want daar melken de koeien overdag.”

Voskuilen van camping de Prinsenhof, tevens collega veeboer en deelnemer aan dit gesprek, vindt de komst van de zonnevelden ook niks: ,,Ik ben het met Co eens, hier wordt goede grond onttrokken.” Ook wat hem betreft moeten eerst alle schuurdaken vol. Dat is makkelijk gezegd, maar ook Voskuilen heeft geen panelen op zijn daken: ,,Ik zit op het einde van mijn rit, tegen mijn pensioen - dus ik haal de investering er niet meer uit.”

INITIATIEFNEMERS PASSEN PLANNEN NOG STEEDS AAN Deze inloopavond in het Dorpshuis (op 2 juli) ging over de plannen van LC Energy uit Wageningen op grond van de neven Hein en Cor Dorresteijn voor 25 hectare zonnepanelen, en een plan op grond van Peterse en Van Dijk van BHM Solar uit Utrecht voor 20 hectare. Beide plannen hebben nog niet hun definitieve vorm. In overleg met belanghebbenden worden er aanpassingen gedaan. Zo heeft LC Energy ten opzichte van het eerder besproken plan, 14.000 panelen geschrapt en het zonneveld meer naar het midden geschoven. Inmiddels is er ook een wandelpad ingetekend dat langs het veld loopt. Via deze route kun je van de Werkhovenseweg naar de Achterdijk lopen. De buren zijn bang voor overlast, dus daar moet nog verdere overeenstemming over worden bereikt.

Wilt u meer lezen? Dat kan hier over het plan Dorresteijn en hier over het plan Peterse. Dat er in deze polder ook wordt nagedacht over twee windmolens, leest u hier hier.