• Staatsbosbeheer

Inloopavond recreatieve ontwikkeling Nieuw Wulven

HOUTEN, BUNNIK Op 6 juni 2018 is er een inloopavond over de recreatieve ontwikkeling in Nieuw Wulven (recreatiebos dat ligt tussen Houten en Bunnik) voor omwonenden, inwoners en belangstellenden in Makeblijde, Oud Wulfseweg 3 te Houten. Tijdens de inloopavond kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur binnenlopen. De stichting Natuurlijke Recreatie gaat bij het speelbos in Nieuw Wulven op circa 1 hectare grond (op een totaal van 106 hectare) horeca realiseren en voorzieningen die natuur en cultuur in het gebied en maatschappelijke opgaven verbinden.

Tijdens de inloopavond zijn de concept schetsontwerpen in te zien, net als het plan van Natuurlijke Recreatie. Ook is er info over de bereikbaarheid van het plan in relatie tot de afslag van de Rondweg. Ook komen beheer, natuur en veiligheid aan de orde. Verder is er een doorlopende slide presentatie waarin staat aangegeven wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe de vervolgprocedure er uitziet.

Voor de goede orde, het gaat om het voorlopige plan voor Nieuw Wulven. Medewerkers van de betrokken partijen zijn aanwezig voor toelichting, het beantwoorden van vragen en het inventariseren van zorgen, wensen en/of ideeën. Waar mogelijk wordt dit meegenomen in de uitwerking van het definitieve plan.

Nieuw Wulven Nieuw Wulven is 20 jaar geleden aangelegd als recreatiegebied voor inwoners van Houten, Bunnik én de regio. Door het toevoegen van recreatieve voorzieningen en het verbeteren van de bereikbaarheid voorziet Nieuw Wulven als een aantrekkelijk recreatiegebied in een regionale behoefte. Om dit te realiseren hebben de gemeenten Houten en Bunnik, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht de handen ineen geslagen. Eind 2016 is er een marktuitvraag gedaan. Stichting Natuurlijke Recreatie is hier als ondernemer met het meest geschikte plan uit geselecteerd.