• Aanleg van tunnel in de Achterdijk onder Limesbaan (archief 2015)

    Kuun Jenniskens

Inloopavond autoluw buitengebied

HOUTEN ODIJK Op donderdag 21 februari is er in het Postillion Hotel (Baan van Fectio 1 Bunnik), van 19.30 tot 21 uur een inloopavond over een autoluw buitengebied, een onderwerp dat al jaren op de politieke agenda staat. Deze week leest u hier meer over in het Bunniks Nieuws, in relatie tot een Brandbrief van de Bewonersgroep Burgweg N410.

door Kuun Jenniskens

In het buitengebied van Bunnik en Houten spelen al jaren verkeersproblemen vanwege sluipverkeer. In 2017 zijn de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten het eens geworden over een integraal maatregelenpakket voor het buitengebied. Vlak voor de verkiezingen van maart 2018 is dit door ondertekening van een Bestuursovereenkomst verankerd.

Eén van de maatregelen is het ‘haakje’, de nieuwe aansluiting van de Limesbaan richting het oosten van het land. Uit recente informatie blijkt dat deze mogelijk toch veel te duur uitpakt.

De afspraken tussen de provincie, gemeente Bunnik en gemeente Houten hebben als doel om doorgaand autoverkeer in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de daarvoor bestemde wegen, zoals de N421 (Houten-A12) en de N229 (Bunnik-Wijk bij Duurstede). Daardoor verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid van fietsers in het gebied.

Over de 9 maatregelen die zijn afgesproken kunnen inwoners op 21 februari meer informatie krijgen. Er is geen centrale presentatie, dus u kunt op elk moment binnen de aangegeven tijd binnenlopen.