Ingezonden brief: Schaalvergroting?

Is een zelfstandige gemeente Bunnik wel zo'n goed idee? Of toch maar gemeente Kromme Rijnstreek?

Enkele jaren geleden heb ik op deze plaats geopperd om te onderzoeken of ook Bunnik niet moet opgaan in een grotere gemeente die het gehele Kromme Rijn gebied omvat. Mijn stelling was dat dit om meerdere redenen te verkiezen was boven het zo nodig zelfstandig blijven als gemeente Bunnik. Het interview met wethouder Zakee geeft daar opnieuw aanleiding voor. Opvallend is dat de wethouder zegt dat de gemeente grondverkoop nodig heeft om de begroting op orde te krijgen. Dat betekent dat de inkomsten nog steeds geen gelijke tred houden met de uitgaven, terwijl de gemeente Bunnik hoort bij de top van Nederlands duurste gemeenten om er te wonen.

Door schaalvergroting van omliggende gemeenten ligt Bunnik ingeklemd tussen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Houten, Zeist, Utrecht en Wijk bij Duurstede. De laatste jaren blijkt dat de gemeente Bunnik zowel bestuurlijk als financieel het moeilijk krijgt. Als kleine gemeente wordt je constant overruled en links en rechts gepasseerd door de buurgemeenten en de Provincie. Een opsomming van belangrijke onderwerpen die de laatste jaren speelden, geeft te denken,

- blunder met het te laat laten vervallen van het voorkeursrecht (kosten ruim 3 miljoen euro)

- het verleggen van de provinciale weg N 229 middels de BRU (kansloos afgewezen)

- het tegen houden van de aansluiting op de A12 wens van Houten (door de Provincie door gedrukt)

- steeds meer uitbesteden van taken aan andere gemeenten op het terrein van veiligheid/ sociale zaken. Zelfs de gemeente Utrecht gaat ons helpen bij het maken van de strategische agenda, onderhuur van grote stukken van het gemeentehuis, enorm toegenomen advieskosten.

Een blik op de kaart leert dat ons belang ligt bij een samengaan met Wijk bij Duurstede. Daarmee bestrijk je het hele Kromme Rijn gebied. Je staat t.o.v. de andere buren en de Provincie veel sterker en je kunt een aantal zaken beter aanpakken zoals de huizenbouw en de vervoersproblematiek.

In de nieuw te vormen gemeente zal de inbreng van de dorpen Bunnik/Odijk/Werkhoven goed moeten worden geregeld. Maar vast houden aan het 'oude vertrouwde' is een slechte optie. Of zijn we vergeten dat Werkhoven, Odijk en Bunnik vroegen ook zelfstandige gemeenten waren?

Henk Pruijssers, Odijk