Informatieavond nieuw Verkeersbeleidsplan 2014-2025

Spannende dag voor het buitengebied

Voor het Verkeersbeleidsplan is wel een klankbordgroep - bestaande uit bewoners, belangenorganisaties en bewoners - aan het werk is geweest, die 3 keer bij elkaar is gekomen. Zij hebben zich onder andere gebogen over de Digitale kaart waarop inwoners knelpunten en gevaarlijke situaties konden aangeven. Wat door 100 mensen werd gedaan. Deze kaart is in te zien via www.gemeente-bunnik.klanten.almexx.nl.

't Groentje vroeg de gemeente waarom de provinciale klankbordgroepen uit het buitengebied niet bij het opstellen van het Verkeersbeleidsplan zijn betrokken - zij houden zich ten slotte al intensief met verkeer bezig? De gemeentewoordvoerder zei hierop dat het Verkeersbeleidsplan geldt voor de hele gemeente, maar dat het niet specifiek ingaat op het buitengebied van Bunnik en Houten.

Autoluw buitengebied

Dinsdag 31 maart is het een spannende dag voor het buitengebied. Afgevaardigden van de klankbordgroepen die door de provincie in het leven waren geroepen om het autoluwe buitengebied (onderdeel van het project A12 Salto) en de oostelijke aansluiting voor Houten op de A12, vorm te geven - komen die ochtend op het Provinciehuis bijeen. Dit gebeurt op uitnodiging van gedeputeerde Remco van Lunteren (VVD), die zijn laatste dagen als gedeputeerde aan het volbrengen is. Ook zijn beide verkeerswethouders van Houten en Bunnik aanwezig. Deze dag zal bekend worden gemaakt hoe de adviezen vanuit de klankbordgroepen door de overheid worden opgepakt. Volgende week brengt 't Groentje u op de hoogte van de uitkomsten. (KJ)