Informateur adviseert nadere verkenning tussen P21 en het CDA

BUNNIK De heer Paul Heijmerink, die op 22 maart als informateur voor een nieuw te vormen college van Bunnik is gestart, adviseert op basis van zijn informerende gespreksronde een nadere verkenning tussen de partijen P21 en het CDA.

De opdracht aan de heer Heijmerink is "de mogelijkheden te onderzoeken voor de vorming van een stabiele coalitie en een college van B&W dat kan rekenen op brede steun in de raad". De heer Heijmerink sprak op maandag 26 maart en 4 en 12 april met alle politieke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Tevens sprak hij met het zittende college, de gemeentesecretaris en de griffier. Iedere politieke partij nam met twee vertegenwoordigers aan deze gesprekken deel. Op 29 maart 2018 was er ook een raadsvergadering waarin partijen de verkiezingsuitslag hebben geduid.

Na de gesprekken en de raadsvergadering was de heer Heijmerink in staat een conclusie te trekken. De opgehaalde informatie bij de gesprekspartners, over wat goed is voor de toekomst van de gemeente Bunnik, heeft hij gedeeld met de 3 fractievoorzitters.

Naar aanleiding van deze gespreksronde heeft de informateur de conclusie getrokken dat een nadere verkenning tussen P21 en het CDA zou kunnen leiden tot een inhoudelijk programma en de wijze waarop de gemeente Bunnik bestuurd kan worden. Mocht dat, om welke reden dan ook, toch niet tot een bevredigend resultaat leiden dan adviseert de heer Heijmerink een gesprek tussen de huidige coalitiepartijen P21 en De Liberalen.

De heer Heijmerink heeft zijn conclusie eerder vanmiddag met de fractievoorzitters gedeeld. De fractievoorzitter van P21, de grootste partij in de gemeenteraad van Bunnik, overlegt op korte termijn met de fractievoorzitter van het CDA hoe aan het advies van de informateur vorm en inhoud kan worden gegeven.