• Tinja Verkleij (rechts) in gesprek met de man van Boomtotaal toen bij haar in de straat onverwacht bomen werden gekapt

    Kuun Jenniskens

Ideeën om Bunnik groen te houden: eén boom per inwoner, bomenfonds, compensatiebos 

Kuun Jenniskens

ODIJK Hoe waarborg je dat, met grootschalige woningbouw ambities, Bunnik een groene gemeente blijft? Samen met de raadsfracties blikken we terug en vooruit.

Afgelopen raadsperiode heeft er van alles rondom bomenkap gespeeld. Zoals de rel rondom de 400 bomen die moesten verdwijnen vanwege natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn. Veel gedoe ook over de kap en herplant aan de Otselaan. Terwijl het vervangen van bomen aan de Marskramersbaan als een zonnetje verliep.

VISIE EN VERORDENING In oktober 2016 zijn een Bomenvisie en een Bomenverordening van wethouder Zakee te licht bevonden en door de raad teruggestuurd. Nieuwe wethouder Spil loodste vervolgens in december 2017 een Bomenverordening met een hamerslag door de raad.In 2016 vond de gemeenteraad het nog een ernstige zaak dat er geen goede visie aan bomenkap ten grondslag lag. Een jaar later viert pragmatisme hoogtij. Alle partijen ondersteunen de wethouder die van mening is dat een Bomenverordening niet langer kan wachten, vanwege het achterstallig onderhoud.

OMGEVINGSVISIE Zowel oppositie als coalitie zijn het eens met wethouder Erika Spil (P21) dat een groenvisie het best kan worden uitgewerkt bij de Omgevingsvisie. CDA: "Wij willen dat er een document komt waarin het groen kan worden gekoppeld aan beeldkwaliteit, maar ook aan gezondheid en een omgeving die uitnodigt om te bewegen en elkaar te ontmoeten."

Ook De Liberalen noemen de Omgevingsvisie de juiste plek "want dit stuk geeft een integrale beschouwing van de omgeving als geheel."

BINNENDORPS BOUWEN De gemeente Bunnik gaat een periode tegemoet waarbij er binnen de dorpen flink moet worden gebouwd. Hoe waarborgen de fracties dat Bunnik de zo gewaardeerde groene gemeente blijft? Arie Viskil (P21): "Als voor woningbouw bomen moeten worden gekapt, dan moeten daar voldoende bomen en groen voor worden teruggeplant." Leny Visser (CDA) belooft er scherp op te gaan letten dat het groen in de dorpen niet bedreigd wordt door woningbouw: "Bunnik heeft de grens onderhand bereikt."

BUNNIK NATUURLIJK We spreken ook met Tinja Verkleij, lid van Bunnik Natuurlijk, een groep bewoners met ideeën om de gemeente groen te houden en die op eigen initiatief de visie 'Licht op groen' opstelde. De raadsfracties noemen dit een prima document om te gebruiken bij de Omgevingsvisie. P21 haalde er al elementen uit voor het verkiezingsprogramma.

BOMENFONDS Bunnik Natuurlijk pleit voor een Bomenfonds. Dit fonds biedt een breder perspectief dan herplantplicht, waarvan de wethouder beweert dat dit momenteel goed loopt. Tinja Verkleij legt uit: "Als ergens bijvoorbeeld een 150 jaar oude eik wordt gekapt, kent die een bepaalde waarde, van zeg 4000 euro. Dit bedrag gaat in een fonds. Als de gemeente een boom voor 100 euro terugplant - waarmee is voldaan aan de herplantplicht - dan zit er nog 3900 euro in dat fonds. Hiermee kan de gemeente een grotere boom terugplanten. Maar ook op andere plekken investeren in groen. Zo kun je in plaats van een hek, ergens een heg planten. Of in plaats van een wipkip, speelgroen aanleggen. Op deze manier kan de gemeente de groene uitstraling van het dorp waarborgen."

De Liberalen zijn niet voor een Bomenfonds: "Het kost namelijk veel geld, geld dat niet aan andere zaken in de openbare ruimte kan worden besteed." P21 is positiever: "Het voegt namelijk kwaliteit toe aan het groen. Een Bomenfonds is één van de mogelijkheden om in de openbare ruimte meerwaarde te creëren." P21 gaat dit idee nader met Bunnik Natuurlijk bespreken.

COMPENSATIEBOS Het CDA hield dit najaar bij de Begroting een pleidooi voor een Compensatiebos. Leny Visser: "Wij laten dit idee niet meer los." Het CDA neemt als uitgangspunt: één-boom-per-inwoner. "De toename van het aantal inwoners zal meteen moeten leiden tot toename van het aantal bomen. Hiervoor zullen we ruimte nodig hebben." Het CDA noemde als plek het einde van de Baan van Fectio. Ook De Liberalen pleiten voor een 'parkachtige invulling' van dit stukje Bunnik.

ECOLOGIE P21 heeft in haar Verkiezingsprogramma opgenomen dat het 'bomenbestand kwalitatief en in totale omvang op peil blijft'. Daarbij moet ook de ecologische waarde worden meegewogen, zodat vlinders, vogels en bijen goed gedijen.

 

Dit artikel is onderdeel van een serie Terugblikken op de afgelopen raads-en collegeperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.