Huiskamer start met chauffeursdienst

Het bestuur van Stichting Dorpshuis wil dat het Dorpshuis zich meer gaat profileren als de Huiskamer van Odijk en richt daarvoor een corporatie op, De Huiskamer van Odijk. Een maand geleden werd een brainstormavond gehouden waarbij alle Odijkers welkom waren. Daar werd gevraagd waar behoefte bestaat en op welke manier de Huiskamer van Odijk bewoners kan ondersteunen en van meerwaarde kan zijn. Uit de suggesties kwam onder anderen het idee voor een flexwerkplek, die inmiddels al in gebruik is genomen door gemeenteambtenaar Ivar de Gier (zie elders in deze krant).

Chauffeurs

Het bestuur heeft alle ideeën en suggesties ter harte genomen en heeft geconcludeerd dat allereerst gestart gaat worden met een chauffeursdienst, zoals in Werkhoven al veertig jaar bestaat. Een ritje naar het ziekenhuis, een familielid of een gezamenlijk museumbezoekje kan tot de mogelijkheden behoren. De opzet hiervan ligt al kant en klaar, aangezien het Oecumenisch Beraad Odijk (OBO) hier al maanden mee bezig is. Er is ook al lagere tijd contact tussen OBO en het bestuur van het Dorpshuis. Tegelijk worden ook de mogelijkheden voor een klussendienst bekeken.

Een veelgenoemde functie die de Huiskamer op zich kan nemen, is een ontmoetingsplek, met een leestafel, activiteiten en inloopcafé. De opzet hiervoor wordt de komende weken onder de loep genomen. Als de Huiskamer eenmaal gezellig en functioneel is, wil het bestuur gaan kijken naar het uitwerken van de 'Eettafel', een mogelijkheid om samen te eten. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de organisatoren van het allang bestaande 'Eten met Dorpsgenoten'. Een van de doelen van de Huiskamer van Odijk is eenzaamheidsbestrijding.

Bestuur

Om alle activiteiten een juridische basis te geven, wordt een coöperatie opgericht. Daarvoor worden nu bestuursleden gezocht. Zij zullen De Huiskamer gaan opzetten en organiseren. Iedereen die een rol voor zichzelf in dit geheel ziet weggelegd, is welkom om contact op te nemen met het bestuur via greetje.groeneveld@dorpshuisodijk.nl