Hoge opkomst bij verkiezingen

Liberalen zijn koplopers

Nemen we de hele provincie Utrecht als referentiepunt, dan gaf van alle kiesgerechtigde inwoners van de provincie Utrecht, 52,5% gehoor aan de oproep om voor PS te gaan stemmen. Bunnik gaat hier zo'n 11 procent overheen. Voor het waterschap kwam in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 47 % een stem uitbrengen. Bunnik overtreft ook deze uitslag, zelfs met 13 % meer.

Kijken we naar de Bunnikse uitslagen zelf, dan hebben VVD en D66 het bij de PS-verkiezingen erg goed gedaan. De VVD behaalt de meeste stemmen met 1269 en D66 wordt 2e met 1242 stemmen. Hierop volgt het CDA met 1157 stemmen. GroenLinks komt met 820 stemmen op de 4e plaats, gevolgd door de PvdA met 781 stemmen.

Bij deze verkiezingen zijn een aantal partijen in beeld, die normaalgesproken niet meedoen met de Bunnikse gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is de mate waarin op PVV is gestemd, namelijk 461 keer, gevolgd door de SP met 442 stemmen. De Partij voor de Dieren krijgt 280 stemmen en de ChristenUnie 210.

Vanwege de andere onderwerpen die spelen en de grotere diversiteit aan partijen, laten verkiezingen zich niet te vergelijken - maar een simpele optelsom is toch leuk om te maken. Hoe komen de huidige gemeenteraadsfracties eruit? De Liberalen zijn koplopers en grote stemmentrekkers met hun 2511 gezamenlijke stemmen. P21 zou uitkomen op 1601 stemmen en het CDA op een aantal van 1157 stuks.

Hoe is er in de gemeente Bunnik voor de Waterschapsverkiezingen gestemd? In Bunnik werd Water Natuurlijk de grootste partij met 2093 stemmen. Het CDA werd 2e met 1251 stemmen en de VVD kwam op de 3e plek met 1050, gevolgd door de PvdA met 726 stemmen.

Verderop in deze krant vindt u korte berichten met de uitslagen voor het hele gebied van waterschap HDSR en provincie Utrecht. (KJ)