• Kuun Jenniskens

Hoe zit het nou precies met Windpark Goyerbrug?

HOUTEN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUNNIK 't Groentje laat deze week Ruben Berendts, initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug, aan het woord. Het gaat om een park met vier turbines van maximaal 241 meter hoogte dat energie voor 50.000 huishoudens kan opwekken.

Kuun Jenniskens

Aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal komen over een lengte van 1560 meter vier turbines; eentje ten westen en drie ten oosten van de Goyerbrug. Het gaat om een nieuwe generatie windmolens met een tiphoogte van maximaal 241 meter - dat is het hoogste puntje van een rechtopstaande molenwiek. Het zijn 5,6 megawatt turbines - dit staat voor het vermogen dat een molen opwekt als hij 1 uur vol draait. 

NIET MEER GELUID Volgens Ruben Berendts is het niet zo dat hogere turbines ook meer geluid produceren. ,,Dat is een grote misvatting. Alleen al bij de Deense fabrikant Vestas sleutelt een paar honderd man dagelijks aan de aerodynamica. Achter turbinebladen ontstaat turbulentie van lucht en dat geeft geluid. Hier kan een vacuüm ontstaan en dat gaat ten koste van de effectiviteit, dus wordt hier hard aan gewerkt. Verbeteringen op dit punt, zijn ook verbeteringen qua geluid. Met deze grote turbines wekken we meer energie op, maar het geluid gaat niet omhoog."

Zijn advies aan mensen die zich zorgen maken: ,,Ga zelf eens luisteren, op verschillende afstanden. Ook in huizen, of in de hockeykantine in Houten."

VOGELTREK Mensen maken zich ook zorgen over de gevolgen voor de natuur. Als natuurliefhebber begrijpt Berendts dit, maar volgens hem zijn er geen gevolgen zijn voor de vogeltrek. Is hij bereid de molens stil te zetten tijdens de vogeltrek? ,,Natuuronderzoek wijst uit dat dit hier niet speelt."

AMBITIE Vind hij het dan niet erg dat vogels en vleermuizen sterven?: ,,Natuurlijk vind ik dat heel ellendig. Maar mijn ambitie ligt bij het grotere verhaal. Als we niks doen, dan zijn de effecten van de klimaatverandering velen malen groter. Dan krijgen we te maken met hittegolven, en daar sterven vleermuizen van. Daar hou ik me bezig. Dit tij keren, vraagt om offers op allerlei vlak - van omwonenden, en van de ecologie. De urgentie is groot, de vraag om energie is groot, en nietsdoen staat in geen verhouding tot de gevolgen waar we het hier over hebben. We moeten alles op alles zetten; isoleren, zonnevelden, windparken op zee, aan land. We hebben de luxe niet om voor het een te kiezen en het ander links te laten liggen."

In het Bunniks Nieuws van 6 februari leest u het hele interview.