Hockeyclub Kromme Rijn

Het initiatief van de nieuwe hockeyvereniging, wat door de gemeenteraad als buitengewoon positief wordt gezien, past niet in de Sportnota. Om deze reden vroegen De Liberalen en P21 aan het college deze vereniging alsnog toe te voegen aan de lijst met A-categorie sportaccommodaties. Dit maakt het mogelijk dat de hockey in de toekomst als een volwaardige sport wordt behandeld. Wel lag er de kanttekening naast dat dit zonder verdere kosten gebeurt. Wethouder Jorrit Eijbersen kon zich voorstellen dat de hockeyclub met 300 leden in de categorie A thuishoort. Omdat de Sportnota niet meer actueel is, wil hij een nieuw voorstel maken en hierbij een verbreding aanbrengen met de buurtsportcoaches, met vragen die binnen het sociale domein spelen.

Het CDA stemde met deze motie in, maar zei niet helemaal gerust te zijn of bij een mogelijke herverdeling van het sportbudget, er voor andere clubs wellicht minder geld overblijft. Eijbersen zei dat er vanuit de hockey geen vraag ligt om geld, maar dat het voor de vereniging van belang is dat ze bij de gemeente niet langer een dichte deur treft. (KJ)