• Marieke van Dinter te gast bij de historische kring

    Marieke van Dinter

Lezing historische kring: landschappen langs de Limes in de Romeinse tijd

WIJK BIJ DUURSTEDE Op dinsdag 28 januari houdt de historische kring Tussen Rijn en Lek een lezing onder de titel: Landschappen langs de Limes in de Romeinse tijd.
Tijdens de lezing zal Marieke van Dinter een nieuwe, gedetailleerde landschapskaart laten zien van de West-Nederlandse Limes. Daaruit is niet alleen de ligging van de Romeinse forten te verklaren, maar wordt ook duidelijke hoe groot toentertijd het oppervlak aan bruikbare grond voor landbouw, veeteelt en houtgebruik was. Samen met collega-archeologe heeft zij berekend in hoeverre het landschap en de inheemse inwoners het Romeinse leger kon bevoorraden.
Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten om het landschap vóór, tijdens en na de bewoning te reconstrueren bij archeologische opgravingen. Daarnaast is zij recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp: landschapsontwikkeling en de invloed daarvan op de bewoning in het West-Nederlandse rivierengebied in de Romeinse tijd en Middeleeuwen.
De lezing vindt plaats in de Open Hof, Kerkstraatje 4. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis!