• Op zijn graf staat: William Hilsley 1911 tot 2003 Magister Musicus Amicus

    Kuun Jenniskens
  • Het graf van William Hilsley op de NH begraafplaats in Werkhoven

    Kuun Jenniskens

Hilsley in Werkhoven begraven

WERKHOVEN De op 12 januari 2003 overleden Billy Hilsley - recent bekend geraakt als misbruiker van kostschoolleerlingen van de internationale school op Beverweerd - ligt begraven op de begraafplaats aan de Leemkolkweg. Op deze plek is rondom de datum waarop hij 100 jaar zou zijn geworden, een herdenking gehouden. Deze groep bewonderaars treft elkaar sinds 1990 voor kasteelconcerten op Beverweerd. Op hun site kasteelconcertenbeverweerd.nl wordt de nagedachtenis van Hilsley levend gehouden.

door Kuun Jenniskens

Op 15 december 2011 zou Hilsley 100 jaar zijn geworden. Op 17 december van dat jaar komt een schare bewonderaars bijeen in een woning aan de Buys Ballotstraat in Utrecht. Op vleugel en gitaar wordt de door Hilsley gecomponeerde muziek gespeeld. Er is een tentoonstelling ingericht met een tafel vol foto’s, bladmuziek, CD’s, memorabilia van reizen, het boekje dat Hilsley schreef over zijn internering tijdens de oorlog - allemaal afkomstig uit het archief Hilsley. Er volgt een voordracht over het leven van Hilsley, en ook poëzie kan op zo’n herdenking natuurlijk niet uitblijven. De dag erna bezoekt een aantal van hen het graf van Hilsley aan de Leemkolkweg, en is er een eerbetoon met rode rozen die op het graf worden gelegd. Hierna volgt een bezoek aan kasteel Beverweerd. Sinds november 1990 worden deze kasteelconcerten in de hal van kasteel Beverweerd gehouden, Hilsley was toen 79 jaar en woonde in de toren van kasteel Beverweerd. Deze concerten worden inmiddels elders gehouden.

De huidige bewoner van het kasteel Geert Jan Jansen zegt dat ook jaarlijks in maart een groep mensen de torenkamer van Hilsley bezoekt. Veel kan hij er niet van zeggen, want de deur gaat dan dicht. Jansen zegt dat er een sfeer van devotie omheen hangt.

De stichting kasteelconcerten Beverweerd geeft na aanleiding van het rapport over het misbruik op hun site een verklaring af: ,,Op 7 mei heeft het bestuur van de Stichting Kasteelconcerten Beverweerd met diepe afkeer kennis genomen van de 101 pagina’s tellende inhoud van het hierna genoemde onderzoeksrapport, waar ook William Hilsley in opspraak raakt. Het bestuur betreurt het en is geschokt over het ongeoorloofde gedrag dat zich in het verleden onder de vlag van de Internationale School Beverweerd met minderjarige leerlingen heeft voorgedaan.”

‘t Groentje vroeg voorzitter van de stichting Kasteelconcerten Rénald Ruiter om een reactie, maar deze laat weten eerst de commotie rondom het onderzoeksrapport, in het bijzonder rondom Hilsley, op een rijtje te willen zetten.

Ook dominee Termaat van de begraafplaats is door deze krant benaderd. Het gaat hier om een besloten kerkgemeenschap met een begraafplaats die in principe alleen voor leden toegankelijk is. De vraag is hoe Hilsley hier terecht is gekomen? Dominee Termaat: ,,Hier past enkel solidariteit met de slachtoffers. Verder zijn de feiten die u noemt voor mij persoonlijk onbekend. Wie weet dat anderen in onze gemeente er meer over kunnen zeggen. We zullen het deze week bespreken, dan komen we er wellicht op terug.”