• Ad van Oostroom vertelt over geografische informatiesystemen (gis)

    Ali van Vemde

Het Kromme Rijnsymposium, gebaseerd op De Dikke Dekker

BUNNIK In het gemeentehuis werd vrijdag 4 november het Kromme Rijnsymposium gehouden. Een middag waarop deskundigen en belangstellenden met elkaar in gesprek gingen over nieuwe of andere inzichten, gebaseerd op het bijna 700 bladzijden dikke boek 'Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen' van Kees Dekker. Dit boek, van de in 2012 overleden auteur, werd op 4 november 1983 gepresenteerd in het gemeentehuis van Houten.

Ali van Vemde

Kees Dekker was archivaris in Utrecht, historicus en kenner van het gebied. Hij woonde in Odijk en stond aan de wieg van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek, die dit jaar haar 50-jarig bestaan vierde. Dekker droeg dit boek op aan zijn inspirator, de Houtense amateurhistoricus Leen de Keijzer. In de inleiding van het boek schrijft Dekker dat de verwijzingen naar de vele onuitgegeven archiefbronnen overstelpend zijn, maar zo uitvoerig om latere onderzoekers op het spoor te helpen. 'De Dikke Dekker' is een onmisbaar standaardwerk en heeft velen tot inspiratie gediend.

SYMPOSIUM Om te kijken of er nog leemten zijn en hoe deze door verder onderzoek kunnen worden ingevuld, organiseerden het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, de Vriendenstichting van dit RHC en de Historische Kring Tussen Rijn en Lek deze middag voor zo'n 60 personen die werden gevraagd actief te participeren. Ria van der Eerden van het RHC was blij met het enthousiasme van de deelnemers uit het hele land en de aanwezigheid van de familie van Kees Dekker. Vier jaar geleden opperde sociaal geograaf en regionaal historicus Ad van Bemmel iets te doen met de kaarten in het boek en mensen met verschillende kennis en vaardigheden bij elkaar te brengen zodat de komende jaren iets in gang kan worden gezet. Na het welkomstwoord volgde een beschouwing van Kaj van Vliet, rijksarchivaris bij Het Utrechts Archief en een inleiding door Ad van Ooststroom (www.hisgis.nl) over de onderzoeksmogelijkheden van geografische informatiesystemen toegespitst op het Kromme Rijngebied.

WORKSHOPS Daarna konden de deelnemers aan het symposium deelnemen aan de workshops. Jan van Doesburg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak met zijn groep over de pré- en vroegstedelijke ontwikkeling van Wijk bij Duurstede. Ad van Bemmel sprak over de ontginning en waterstaatkundige organisatie van het Kromme Rijngebied, Taco Hermans van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak over de woontorens in het gebied en hun bewoners en Peter Henderikx, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, sprak met zijn groep over de rechterlijke en kerkelijke organisatie van het gebied. Na de pauze werd met alle deelnemers gediscussieerd over de verschillende inzichten. Met een inhoudelijke conclusie werd de middag afgerond. Duidelijk is wel dat er de komende jaren nog heel veel onderzocht moet worden. Zo kan stukje bij stukje de rijke geschiedenis van het Kromme Rijngebied steeds beter in kaart worden gebracht.