• Kuun Jenniskens

Herinrichting Rijnseweg: 30 km zone & kap vanwege essenziekte

ODIJK De gemeente heeft donderdag aan de Rijnseweg aan het begin van het Langbroekerweteringgebied een hele serie bomen gekapt. Het ging hier om zieke essenbomen, zo laat de gemeente weten. Binnenkort wordt de Rijnseweg ook opnieuw ingericht.

door Kuun Jenniskens

Met bewoners van de Rijnseweg zijn drie bijeenkomsten geweest om een aantal problemen te inventariseren, zo legt een gemeentewoordvoerder uit. Onveiligheid was daarbij een belangrijk punt dat moest worden aangepakt. Bij het kruispunt met de Odijkseweg wordt om die reden extra belijning aangebracht. Er komen ook nog zigzagstroken om aan te geven dat snelheid moet worden verminderd. Daarnaast is besloten om een deel van de weg als 30 kilometergebied in te richten. Deze snelheid geldt alleen voor het stuk waar woningen staan. Bij de verkeersdrempels worden voorrangsborden geplaatst, zodat duidelijker is wie als eerste door mag rijden. De fietsstroken worden op deze punten verbreed. Donderdag zijn de werkzaamheden begonnen met de bomenkap. Dat gaf overlast voor weggebruikers, die soms wel tien minuten moesten wachten voor een boom was opgeruimd en het verkeer weer door kon rijden. Daarna wordt de weginrichting aangepakt. De aannemer gaat hier begin mei mee beginnen. Ook wordt de berm verlaagd en in de berm wordt een bij-vriendelijk bloemenmengsel gezaaid. Vervolgens worden in het najaar worden negen nieuwe bomen geplant: de Quercus Phellis, deze boom wordt ook wel de wilgeik genoemd. Bewoners hebben zelf voor deze boomsoort gekozen.