• Het herdenkingsmonument op het Fort bij Rijnauwen.

    Stichting Herdenking Monument Fort bij Rijnauwen

Herdenking 4 mei; stoet Rijnauwen dit jaar vroeger van start

BUNNIK Aanstaande zaterdagavond vind op het Fort bij Rijnauwen de jaarlijkse 4 mei-herdenking plaats. In het programma zijn dit jaar een paar wijzigingen aangebracht. ,,Het aantal mensen dat de herdenking bijwoont is de laatste jaren gegroeid naar 800 tot 1000 deelnemers. De stoet begint altijd bij de Stayokay en gaandeweg sluiten zich nog veel mensen aan. De stoet werd de laatste jaren zo lang, dat de laatste mensen nog bezig waren om naar het monument te lopen als het programma omwille van de tijd al begon." Dat zegt Janneke Schermers, voorzitter van de Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen. ,,De twee minuten stilte beginnen immers precies om acht uur, daar kan niet mee worden geschoven."

door Margriet Hunse

BEGINTIJD De stoet begint daarom dit jaar al om 19.15 te lopen, zodat iedereen om 19.45 bij het monument aanwezig is. Dan begint de herdenkingsplechtigheid met een welkom door Janneke Schermers, gevolgd door een voordracht van burgemeester Ruud van Bennekom. Vooraan staat een aantal banken voor wie niet zo lang kan staan. Voor mensen die moeite hebben met lopen bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de herdenking al met de auto op het fort te worden afgezet. De auto wordt dan uit het zicht geparkeerd. Daarvoor is het wel noodzakelijk om van te voren contact op te nemen met Janneke Schermers. Dat kan op 030-6571350.

AFGEVAARDIGDEN De Anne Frank school heeft vanaf dit jaar het monument geadopteerd en zal helpen bij de herdenking. Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven en vocaal ensemble Cantecleer uit Bunnik zorgen voor de muzikale begeleiding. De plechtigheid wordt bijgewoond door afgevaardigden van de Provincie Utrecht en van de Belgische regering. Op het fort zijn ruim 50 mensen doodgeschoten, waaronder leden van een Belgisch-Nederlandse verzetsgroep.

FILMOPNAMES Volgende jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Voor een aantal nabestaanden is het dit jaar echter al 75 jaar geleden dat hun familielid werd gefusilleerd. Over Piet Hoefsloot, één van de gefusilleerde verzetsstrijders, wordt dit jaar een film gemaakt. Daarvoor zullen er ook tijdens de herdenking opnames worden gemaakt. De filmmaker heeft aangegeven alleen uit de verte te filmen, aanwezigen zullen niet herkenbaar in beeld worden gebracht.

WIJZIGINGEN Het uiterlijk van het monument is ook enigszins veranderd. De buxusmot had het monument aangetast, dus de buxushaag is vervangen door een andere heester. Verder is het hek gedeeltelijk geschilderd door een nabestaande die in Zeist woont. Ook in de naam van de stichting is een kleine wijziging aangebracht. Die komt nu overeen met de naam van het fort. De nieuwe naam is Stichting Herdenking Monument Fort bij Rijnauwen. Ook de website heeft een andere naam gekregen: www.monument-rijnauwen.nl. Op de website is informatie over de herdenking en het monument te vinden. Sponsoren kunnen zich daar ook aanmelden.