• Agnes Corbeij
  • Keistadnieuws

Grote financiële strop met afval

Kuun Jenniskens

ODIJK De gemeente heeft de vuilophaaldienst sinds 2016 ondergebracht bij de Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). Recent is gebleken dat dit haar erg duur is komen te staan; jaarlijks moet er 140.000 euro extra worden ingepompt.

AANNAMEWethouder Erika Spil (P21): "Toen de gemeente in 2016 overging is de aanname gedaan dat het een besparing zou inhouden. Men ging ervanuit dat RMN op dezelfde manier zou omgaan met bedrijfsafval als voorheen Van Ganzewinkel, die dat samen ophaalde met het huishoudelijk afval. RMN dient echter voor bedrijfsafval een extra factuur in. Omdat bij de gemeentelijke afdeling financiën een vacature niet was opgevuld, is deze factuur helaas niet tijdig opgemerkt."

Eerder die avond hadden de raadsfracties hun ongenoegen al laten blijken. Zeker omdat inwoners de dupe zijn, zij draaien via de afvalstoffenheffing voor deze kosten op.

De wethouder zei net zo geschrokken te zijn geweest als de raadsleden. Ze gaf eerlijk toe: "Het toezicht aan onze kant heeft gefaald. Dit onderwerp ligt momenteel op het bord van de gemeentesecretaris en de financieel controller." De gemeenteraad is blij dat dit op het hoogste ambtelijke niveau wordt opgepakt.

HEIKEL PUNT Ander heikel punt is dat RMN een eerder opgelegde bezuiniging niet doorvoerde. "Dat moet nog wel gebeuren maar ik weet niet of dit al in de Begroting van 2018 lukt", aldus de wethouder.

Wethouder Spil zou de RMN graag ombouwen van een uitvoeringsorganisatie, naar een club waar ook gezamenlijk beleid wordt gemaakt. Als alle gemeenten op dezelfde manier met afval omgaan, scheelt dat enorm in de kosten, zo luidt haar redenatie. Maar hiervoor heeft ze bij de andere gemeenten nog niet alle handen op elkaar.