• scholeneiland Bunnik zorgwoningen 2016

    gemeente Bunnik

Grootse bouwplannen scholeneiland

Kuun Jenniskens

BUNNIK Het was een tijdje stil rondom het scholeneiland in Bunnik. Laatste keer dat er in het openbaar over is gesproken was maart vorig jaar. Deze week laat de gemeente weten dat er rondom MFA De Kersentuin ruimte is voor de ontwikkeling van twee nieuwe gebouwen; een plan met zorgwoningen en een plan voor een gezondheidscentrum. Tijdens een inloopavond op maandag 24 oktober kunt u de plannen bekijken.

 

ZORGWONINGEN Woningcorporatie LekstedeWonen wil met QuaRijn een plan met (zorg)woningen ontwikkelen en kijkt ook naar wooneenheden voor dementerende mensen. De formule is dat Lekstede het gebouw opricht en dat QuaRijn de zorg aanbiedt. QuaRijn zal een deel van het gebouw huren voor 14 dementerende bewoners die op deze manier kleinschalig kunnen worden gehuisvest. Daarnaast komen er in het complex 16 (zorg)woningen, die in eerste instantie aan bewoners met een zorgindicatie worden toegewezen. Lekstede zorgt ervoor dat deze woningen als sociale huurwoning verhuurd worden.

GEZONDSHEIDSCENTRUM Een aantal huisartsen en de apotheker willen een Gezondheidscentrum op het scholeneiland realiseren. Hier worden verschillende soorten zorg samengebracht. Denk aan een apotheek, fysiotherapie, huisartsen, tandheelkunde, tandtechniek en verloskunde. Vanuit de samenwerkingsgedachte kan de zorg beter op de patiënten worden afgestemd.

COLLEGE Het college van B&W heeft zich dinsdag 4 oktober positief uitgesproken over beide plannen. Wethouder Rob Zakee(P21): "Het is een goede ontwikkeling voor Bunnik, waar behoefte is aan een flexibele woonvorm voor onder andere dementerenden en opvang. Deze plannen geven invulling aan onze zorgvragen én passen binnen het bestemmingsplan". Dat laatste was een opdracht van de gemeenteraad van maart vorig jaar; zorg nou dat er geen tijdrovende procedures nodig zijn en doe recht aan eerdere inspraak van inwoners.

INDELING Volgens de gemeente zijn de plannen goed op elkaar afgestemd. Het gaat om de kant van de Laan van Broekhuizen. In het noordelijke bouwdeel komen de zorgeenheden en (zorg)woningen en in het zuidelijke het gezondheidscentrum.

De partijen zijn voornemens de architectuur van de gebouwen af te stemmen op de architectuur van De Kersentuin. Zij maken ook een gezamenlijk plan voor de openbare ruimte rond de nieuwe panden.

INLOOP Op maandag 24 oktober organiseren de initiatiefnemers en gemeente samen een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden in MFA De Kersentuin (ingang bibliotheek). U bent van harte welkom vanaf 18 uur tot 20 uur.

OPEN HUIS Op 27 oktober worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad in het Open Huis. Het college wil van de gemeenteraad weten of zij op deze voet verder mag gaan en betrekt opmerkingen die in het Open Huis gemaakt worden, bij het vervolg van de planontwikkeling. Inwoners hebben tijdens het Open Huis recht om het woord te voeren.