• Het veld met zonnepanelen van wethouder Zakee is nog geen gesneden koek voor de gemeenteraad

Graag meer helderheid zienswijze PRS

Kuun Jenniskens 

ODIJK De zienswijze van de gemeenteraad op de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) moet beter worden beargumenteerd. Daarnaast moet de brief op punten waarover nog geen besluiten zijn gevallen - zoals een veld met zonnepanelen - wat minder stellig worden. Met die opdracht gaat wethouder Rob Zakee (P21) aan de slag.

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag zei Hein Hoitink (Liberalen) dat de argumentatie van de zienswijze wel wat beter kan. Als voorbeeld noemde hij het omleggen van de N229. "Vanwege de groei van Wijk bij Duurstede moet er toch geld aan deze provinciale weg worden besteed, dan moeten we de weg ook maar direct omleggen."

Ook Leny Visser (CDA) wilde meer helderheid. "We missen een visie op Bunnik. Zeker omdat er al 150 zienswijzen bij de provincie liggen, moeten we als Bunnik zorgen dat we opvallen in die berg."

Voor Paul Heijmerink (P21) was het duidelijk dat de reactie gebaseerd moet zijn op de Structuurvisie uit 2008, omdat dit bestaand beleid is. "Daarnaast kun je melden dat de raad zich bezint op nieuw beleid." Hoitink was het hiermee eens: "Vermeldt dat we een Strategische Agenda aan het opstellen zijn en geef van daaruit prioriteiten mee."

ZONNEPANELEN Hein Hoitink zei verrast te zijn over het verzoek van het college aan de provincie om een veld van zonnepanelen voor het perceel ten oosten van de kruising Baan van Fectio en Provincialeweg. Hierover is namelijk nog geen raadsbesluit genomen. Hoitink: "Ik heb er alleen in de wandelgangen wat over gehoord. Is dit wel rendabel? Ik heb er zo mijn twijfels over. Hier moeten we nog goed over nadenken. En met de buurt over gaan spreken."

WONINGBOUW In de PRS komen de 1000 woningen van Het Burgje ter sprake. Dat geeft wat deining in de coalitie van Liberalen en P21. Paul Heijmerink: "In deze coalitieperiode hebben we afgesproken hier niets aan te doen. We blijven op onze handen zitten. Pas als de provincie komt met de vraag om deze woningen, gaan we wat doen. En dan zeggen wij: 'leg dan eerst de N229 om'. Maar voor nu parkeren we het." De Liberalen daarentegen zijn helemaal oké met de 1000 woningen.Het CDA staat er vierkant achter, het plan is ooit ingebracht vanuit deze partij. Leny Visser vroeg om in de brief een relatie te leggen met het Science Park, omdat Het Burgje op fietsafstand ligt. "Dit geeft goede mogelijkheden om met de fiets naar het werk te gaan."

Peter Lakerveld (CDA) schrok nogal van het verhaal over het 'op de handen zitten' van P21. "Wij willen vanuit zelfbewustzijn met de regio praten, daarbij gaan we uit van ons eigen belang." Paul Heijmerink: "Wij willen in 2030 een groen en open Bunnik zijn, u gaat voor een dichtgetimmerd Bunnik met bedrijventerreinen en veel gebouwen." Lakerveld: "Dat is toch echt te kort door de bocht. We staan voor hetzelfde dorp. We willen er alleen nu over praten."

SPANNINGSVELD Wethouder Rob Zakee (P21) zei dat er een spanningsveld ligt met de Structuurvisie uit 2008. "Het is niet de realiteit van nu. Een aantal nieuwe richtingen moeten we meenemen in onze zienswijze richting de provincie. Daarbij kunnen we aangeven dat de politieke afbakening nog niet is gebeurd, maar dat we wel vragen op bepaalde mogelijkheden open te laten - vanuit de achtergrond van de Strategische Agenda. Ook over de 1000 woningen wil ik proberen flexibiliteit te behouden. Dus de ruimte openhouden, voor het geval het nodig is. Verder ben ik van mening dat de Strategische Agenda zelfbewust is van Bunnik, dat wordt in de regio ook opgemerkt."

Het veld met zonnepanelen houdt de wethouder in de brief, maar hij zal het minder stellig opschrijven.