• Volle zaal met toehoorders, mensen met zinvolle vragen aan de politiek

    Kuun Jenniskens

Goede vragen politiek debat

BUNNIK Het debat georganiseerd door de wijkverenigingen werd gezien als het meest belangrijke verkiezingsdebat. Locatie 78 zat dan ook vol, tot en met staplaatsen aan de bar. Tijdens het verloop van de avond bleken de vragen vanuit de zaal het meest interessant.

Kuun Jenniskens

Het debat was door de deelnemers iets te goed voorbereid. Er lagen tien stellingen waar lijsttrekkers Hein Hoitink (Liberalen), Leny Visser (CDA) en Arie Viskil (P21) steeds keurig om de beurt hun mening over gaven. Dat zorgde niet voor jus. Gelukkig werd het idee van stellingen losgelaten en kwam er meer ruimte voor vragen uit de zaal.

BEDRIJVENTERREIN Zo vroeg een meneer duidelijkheid over de komst van een nieuw bedrijventerrein langs de A12, of dat er nou echt gaat komen? Het CDA is voorstander, net als De Liberalen. Hoitink zei dat bedrijven samen met de wethouder op moeten trekken om de provincie te overtuigen. P21 is tegen omdat in de regio veel bedrijventerreinen leeg staan. “Alleen als het overal vol zit zijn wij bereid hier naar te kijken, en als een vertrekkend bedrijf ruimte biedt voor woningbouw.”

INBREIDEN BIJ GEMEENTEHUIS Een andere vraag ging over woningbouw op groene plekken in de dorpen. Iemand deed de suggestie om ook te bouwen op het groen bij het gemeentehuis. Voor P21 is dit een optie die kan worden meegewogen. Het CDA wil voorzichtig zijn met openbaar groen. De Liberalen ook en vinden dat er in het groene buitengebied bij Odijk al veel mogelijk is, dan hoeft dat niet bij het gemeentehuis.

PARTICIPATIE Iemand had nare ervaringen bij het inspreken in het Open Huis: “Dan krijg je op zijn langst drie minuten spreektijd. Dat is heel mager en je kunt niet in discussie, niet met raadsleden, maar ook niet met de wethouder. Moeten deze mogelijkheden niet verruimd?”

Hoitink zei dat dit inderdaad moet worden verbeterd en dat insprekers te strak aan de tijd worden gehouden. Visser zei deze afstand te willen overbruggen door het rondetafelgesprek in te voeren. Viskil legde uit dat het Open Huis wordt geëvalueerd en dat het nodig is deze participatie te verbeteren. Voor de politiek is het duidelijk dat insprekers het gevoel moeten krijgen dat ze serieus worden genomen.

SPITSKNIP Leny Visser kaartte aan dat inwoners niet mee kunnen spreken over de spitsknip, terwijl er op 20 maart een bestuursovereenkomst wordt ondertekend voor maatregelen in het buitengebied. Er ligt nu een petitie en hoe kunnen inwoners dit agenderen? Volgens Viskil en Hoitink komt er na de ondertekening een raadsvoorstel en dan komen alle maatregelen, ook de spitsknip, nog aan de orde.

DEBAT Dit debat was georganiseerd door de Bunnikse Handels-en Industriekring (BHIK) en wijkvereniging Kromme Rijnwijk en Krachtig Krommerijn. Piet Koning zei bij aanvang vooral duidelijkheid te willen hebben over de standpunten van de drie partijen, zeker omdat ze zo op elkaar lijken.

Dit artikel vat slechts een deel van de avond samen. Heeft u interesse in de mening van de lijsttrekkers, lees dan het BunniksNieuws van 7 maart (de interviews staan ook online).