Gezocht leden Aan Zet Fonds

ODIJK Via het nieuwe Bunnik Aan Zet Fonds wil de gemeente langjarige projecten met subsidie op weg helpen. De gemeente zoekt vijf leden op vrijwillige basis.

Deze commissie bespreekt en beoordeelt vanaf dit jaar aanvragen voor subsidie uit het Bunnik Aan Zet Fonds. Dat gebeurt in dialoog met aanvragers en de gemeente, waarbij ook wordt bekeken of er andere of betere manieren van ondersteuning zijn dan financiële. 

Kijk voor meer informatie op www.bunnik.nl Als u interesse heeft, stuurt u dan vóór 5 februari een korte motivatiebrief en CV naar info@Bunnik.nl of naar Postbus 5, 3980 CA Bunnik o.v.v. 'Lid Bunnik Aan Zet Fonds'.